Allah Nasıl Bir Varlıktır? Allah’ın Zâtını Düşünmek Neden Haramdır?

İhlas Suresi

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

1. De ki: O, Allah birdir.

2. Allah, Sameddir (hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan).

3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.

4. Onun hiçbir dengi yoktur.

Allah kainatı (mekanı), zamanı, ruhu, maddeyi yoktan var edendir. Allah ezelîdir. O’nun başlangıcı yoktur. O, sonsuzdur. Allah, Sübhandır. Bütün kusur ve noksanlıklardan münezzehtir. Allah birdir. Allah’ın ortağı, eşi, benzeri, oğlu, kızı yoktur. Allah hiçbir şeye benzemez. O’nun cinsiyeti yoktur. O, zamandan ve mekandan münezzehtir. O, zaman içerisinde değildir. O, zamanı yaratandır. O, mekan içerisinde değildir. O, mekanı yaratandır. O, gökte değildir. Hiçbir yerde değildir. Bir mekan içerisinde olanlar mahluklardır. O ise mekan içerisinde olmaya ihtiyaç duymaz. O, madde değildir. O’nun bedeni, vücudu, yüzü yoktur. O’nun bizim gibi ruhu yoktur. O, mekanda olmadığı için O’nun ile bizim aramızda mesafe diye bir şey söz konusu değildir. Demek ki; biz onu hiçbir şeye benzetemeyiz. O’nun zâtı hakkında aklımıza gelenlerin hepsi yanlıştır. O’nun zâtını hiç kimse kavrayamaz. O’nun zâtını düşünmek haramdır.

Cennettekiler O’nu göreceklerdir. Ancak cennettekiler O’nu nasıl olduğu bilinmeyen bir görmekle göreceklerdir. Yani Allah görülecektir. Ancak O’nu gören kullar Allah’ın zâtını kavrayamayacaklardır. Çünkü insanın bir şeyi anlayarak görmesi için o şeyin mekan içerisinde olması gerekir. Allah ise zamandan ve mekandan münezzehtir.

Allah için değişiklik, ilerleme, hareket söz konusu değildir. Değişiklik, ilerleme, olgunlaşma, hareket mahlukların, yani yaratılan varlıkların özellikleridir. Allah değişikliğe ihtiyaç duymaz. Allah’ın isim ve sıfatları sonsuzdur ve mükemmeldir. Allah için ilerleme, olgunlaşma söz konusu olamaz. O, harekete ihtiyaç duymaz.

Ne yapmalıyız? Allah’ı hiçbir şeye benzetmemeliyiz. Allah’ın zâtını düşünmemeliyiz. Allah’ın isimleri ve sıfatlarını tefekkür etmeliyiz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...