Yüce Dost Allah, Sözünden Dönmez

Sözünden dönmek, cehaletin ve âcizliğin göstergesidir. Fermanlarıyla ahiretin var olduğunu kullarına anlatan
En Yüce Dost olan Allah; her şeyi intizamla varlık sahasında tutar ve her şeyi hikmetle yapar. Böyle sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi bir varlık, elbette âcizlik ve cehaletten münezzehtir. İnsanlar arasındaki dostluklarda bile dost sözü önemli bir değer iken; en yüce Dost olan Allah’ın, sözünden dönmesi mümkün değildir. Mahlukatı yoktan var edenin, ölüleri de diriltmeye gücü yeter. Öyle ise Yüce Dost, sözünde duracak ve ahireti getirecektir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...