Anne Babamız Olmasaydı Biz Olur Muyduk?

“Anne baba olmasaydı biz olur muyduk?” gibi sorulara ilmi yönden cevap verilmiştir.

Cenab-ı Hak bu âlemde, her neticeyi bir sebebe bağlamıştır. Mesela, bir çocuk neticedir. Sebep ise; anne ve babasıdır. Cenab-ı Hak, o çocuğun yaratılmasını, o anne ve babadan takdir etmiştir. Buna; “kaderin sebep ile neticeye aynı anda taalluku” denilir.Bu sırrı bilmeyen bir kısım insanlar, sebep ile netice için ayrı birer kader olduğunu zannettiklerinden, yani anne- baba ile çocuğu ayrı ayrı nazara aldıklarından dolayı, bunun neticesi olarak; “Mademki, onun kaderinde dünyaya gelmek yazılmıştır, anne-baba olmasa da dünyaya gelecektir.”Gibi yanlış bir hükme ulaşmışlardır. Diğer bir kısım ise, sebeplere, hakiki tesir verdiklerinden, “Anne babası olmasaydı, o çocuk dünyaya gelmezdi.” demişlerdir. Hâlbuki bu konudaki en doğru söz şudur: “Kader, sebep ile neticeye bir baktığından, sebebin yokluğu farz edildiğinde, netice için söylenebilecek bir söz yoktur.

Yani ‘Anne-babası olmasaydı, çocuk dünyaya gelir miydi?’ sorusuna Ehl-i sünnet âlimleri: ‘Ne olacağı bizce meçhuldür, bu konuda bir fikir yürütülemez.’ şeklinde cevap vermektedirler. Zira ortada bir gerçek vardır ki, o da; çocuğun, anne-babasından meydana gelmiş olmasıdır. Anne-babanın yokluğu farzedildiğinde, çocuğun dünyaya gelip gelmeyeceğine ne ile hüküm edilecektir. Dolayısıyla, Cenab-ı Hakk’ın, o çocuğu başka bir anne-babadan gönderip, göndermeyeceği hakkında bir tahmin yürütülemez.” *

 

* Feyyaz Yayıncılık 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...