Yazar: sahin

Evrim Teorisi Nedir? Evrim’i Eleştiren Bilim Adamları

Evrim teorisi canlıların cansız maddelerden tesadüfen oluşarak silsile halinde meydana geldiğine inanılan bir görüştür, düşüncedir. “Teori” kelimesinin sözlük açıklamasına bakıldığında teorinin kesin bilgi olmadığı, yanlışlanabilir, eleştirilebilir olduğu anlaşılır. Bu nedenle evrim teorisinin mutlak, kesin...

Deizm ve Deist Nedir? Deizm Neden Mantıksızdır?

Deizm ve deist kavramlarının ne demek olduğu açıklanıyor. Deizm, bir Yaratıcı’nın varlığını kabul eden ancak Yaratıcı’nın dünyaya karışmadığını iddia edip dinleri kabul etmeyen bir düşüncedir. Deist ise bu düşünceye inanan kişiye denir. Deizmdeki Çelişki...

Abdülkadir Geylani’nin Zühd Hakkında Sözleri

Abdülkadir Geylani şöyle der: “Kimin ki kalbinde dünyevi hazlardan, arzulardan, yiyecek, içecek, giyecek, eş, mesken, binek gibi eşya ile ilgili konfordan biri varsa ya da velayet ve riyaset isteği ve beş ibadetin üstünde fıkıh,...

Hikmeti Merak Edilen Kur’an Ayetlerinin Açıklamaları

Kur’ân, bitmez tükenmez bir hazinedir. Bu hazinenin meallerinin yanında açıklamalarına da bakılınca Allah’ın kelamı daha iyi anlaşılır. Bu bölümde açıklaması, hikmeti merak edilen Kur’ân ayetlerinden bir kısmının mealleri ve tefsirleri (açıklamalar, yorumlar) bulunmaktadır. İslam...

Başına Gelecekleri Bilmeyen İblis ve Kader

Allah’tan başka kimse Allah’ın izni olmadan geleceği bilemez. İblis de geleceği ve dolayısıyla kafir olacağını bilmiyordu. İblis Allah’a çokça ibadet etmişti. Birinci kat gökte adı “Âbid”, ikinci kat gökte adı “Zâhid”, üçüncü kat gökte...

İnsan Hayatı Amaçsız Değildir

İnsan hayatı amaçsız değildir. Hayatımızın gayesi vardır. “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Hâlık-ı Kâinatı tanımak ve Ona iman edip ibadet etmektir.” Risale-i Nur İnsan bu dünyaya kainatı yoktan var eden, zerrelerden yıldızlara...