Yazar: sahin

Antakya ve Maarra’da Fransızların Soykırım ve Yamyamlıkları

“Burası vahşi hayvanların kol gezdiği bir çayırlık mı Yoksa benim evim mi, doğduğum yer mi, bilmiyorum” Yukarıdaki mısra, Orta çağ Suriyesi’nin büyük şehirlerinden Maarratu’n-Nûman şehrinde yaşanan barbarlığa atıf yapan ve yine bu şehrin sakinlerinden...

İslam Dünyasında Rasathaneler

Türkçe’de “gözlem evi” olarak adlandırılan rasathane, astronomi tarihinde teşkilatlanmış olarak ilk defa Müslümanlar tarafından ortaya konmuştur. Dünya tarihinde eski Babil, Mısır, İskenderiye, Roma ve Rodos’taki çalışmalar, İslam dünyasındaki rasathane tarifine girmemektedirler. Onlar birer muvakkithane...

Cennet’te Allah’ı Görmek En Büyük Mutluluk

Hz. Ayşe validemiz şöyle demiştir: “Hz.Yusuf’u görünce (Hz. Yusuf Aleyhisselâm’ ın güzelliğinden dolayı) ellerini doğrayan kadınlar, benim efendimi (Hz. Muhammed’i Sav) görseydi o bıçakları kalplerine saplarlardı…” Peki ya Allah’ın cemâlini görselerdi… “Dünyanın bin sene...

İyilik Yapmak – Cennete Gitmek İçin İyilik Yapılır Mı?

Bazı insanlar maddi menfaat sağlamak için iyilik yapabilirler. Buradaki maddi menfaat sadece parasal kazancı değil; aynı zamanda makam, mevki, şan, şöhret, kendini iyi hissetme, gururlanma gibi durumları da kapsar. Bazı insanlar da herhangi bir...

Kur’an ve Bilim Işığında İnsan Embriyosu

Kur’an ayetlerindeki bazı bilgiler 20.yüzyıldaki bilimsel gelişmeler sonucunda anlaşılabilmiştir. Kur’an ayetlerindeki bilgileri tasdikleyen laboratuvar çalışmaları, bilimsel çalışmalar sonucunda insanın doğumu ile ilgili detaylı bilgiler de elde edilmiştir. Bu yazıda ise sadece “insan embriyosu” konusu işlenecektir. 

Tasavvuf ve Mevlana

Tasavvufun temel kaynağında aşkı görmekteyiz. Tasavvuf ehli insanlar Allah’ı anlamak ve O’na yakın olabilmek için temiz bir kalbe sahip olmuşlardır. Tasavvufta “veli” kavramı vardır. “Veli” terim olarak dost anlamındadır. Tasavvufta ise “Allah dostu”nu ifade...