Yazar: sahin

Çok Sayıda Varlığın Hızlıca, Kolayca Var Olması Allah’ı İspatlar

Farklı farklı, çeşit çeşit varlıkların hızlıca, kolayca varlık sahasına çıkması Allah’ın varlığını ispatlar. Bahar mevsiminde binlerce çeşit ve farklı bitkilerin kolaylıkla, karıştırılmadan, intizamlı, hatasız bir şekilde yaratılması ve idare edilmesi ile yeryüzü canlanır. Bu...

Varlıklardaki Sanat ve Estetik Allah’ın Varlığının Kanıtlarındandır

Varlıkların sanatlı ve estetik olması Allah’ın varlığını kanıtlar. Yaratmaktan âciz olan şuursuz, kudretsiz varlıklar bu kainattaki sanatlı işleri yapamazlar. İkiz, üçüz gördüğümüzde şaşırırız. Peki milyarlarca farklı insan suretleri, hayvan suretleri, bitki suretlerine ne demeli?...

Varlıklardaki Hikmet – Allah’ın Varlığına Deliller

İnsanın ve canlıların bütün vücut sistemi faydalar ve hikmetler ile yaratılmıştır. İnek bir süt fabrikasıdır. Kanlar arasından bembeyaz, lezzetli, insanlara faydalı süt çıkarır. İşte bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Son asırlarda bilimsel gelişmelerin hız kazanması...

Tek Tanrı Olan Allah’ın Varlığının İspatlarından Biri: Muhafaza

Tek Tanrı olan Allah’ın varlığı ve birliğinin sayısız ispatları vardır. Risale-i Nur’da daha detaylı ispatlar mevcuttur. Çiçeklerin plan ve programları, amelleri ve hayatları bir küçük tohumda muhafaza edilmiştir. Hayvanların program ve hayatları da yumurtalarında...

Allah’ın Varlığının Kanıtlarından Birkaçı Kısaca Açıklanıyor

Allah’ın varlığının kanıtlarından birkaçı kısaca açıklanır. Risale-i Nur’da bu konu daha detaylı bir şekilde işlenmiştir. Eğer her şey bir tek Zâta, Yüce Dost’a havale edilirse o zaman imkansızlık, zorluk, masraf ortadan kalkar. Eğer bütün ağaçların...