Başörtüsü ve Tesettür Neden Gereklidir? Kadınlar Neden Örtünmelidir?

Başörtüsü ve tesettür neden gereklidir? Kadınlar neden örtünmelidir? Gibi sorular Tesettür Risalesi’nden yararlanarak cevaplanıyor.

Başörtüsü farzdır. Başörtüsünün farz olduğu Kur’an ve sünnet ile sabittir. Başörtüsünün farz olduğunu gösteren ayet meali:

“Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin umduğunuza nail olasınız.”

| Nûr, 24/31

Kadınlar İçin Başörtüsü Takmanın ve Tesettürün Bazı Sebepleri

* Kadınlar ve erkeklerin bedensel özellikleri birbirinden farklıdır. Aynı bedensel özelliklere sahip olmayan kadın ve erkeğin her alanda aynı davranması beklenemez. Erkekler için tesettür göbek ile diz kapağı arasıdır. Kadınlar için ise tesettür el ve yüz dışında kalan yerlerdir. Kadınlar için tesettürün bu şekilde olmasının bir sebebi onların fiziksel özelliklerinin erkeklerin fiziksel özelliklerinden farklı olmasıdır.

* Kadınların çoğunluğu kendilerini daha güzel olan kadınlar ile karşılaştırır. Çoğu kadın kendi çirkinliklerini gizleme ihtiyacı hisseder. Makyaj da çirkinlikleri örtmek amacıyla yapılır. Bunun yanında kadınlar tecavüzden, tacizden, iftiradan korkarlar ve yine tesettüre ihtiyaç duyarlar. 

“Hem kadınların on adetten altı-yedisi ya ihtiyardır, ya çirkindir ki; ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır; kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan (töhmetli olma, suçlu olma) korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için, fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki-üç tanesi bulunabilir ki; hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın.” Risale-i Nur

* İslamiyet’in tesettür emrine uymamak erkeklerin pis bakışlarına neden olur. Erkeklerin pis bakışları ise çoğunlukla kadınları incitir ve rahatsız eder çünkü tesettür emrini tam olarak uygulamayan güzel kadınlar çoğu erkeğin onlara bakmasından hoşlanmaz çünkü kadınlar sokakta gördüğü çoğu erkeği beğenmez. 

* Tesettür kadının iffetli olduğunun göstergelerinden biridir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Başı açık olanlardan da zina yapmayan, gözü yabancı erkeklerde olmayanlar vardır ancak toplum kişinin niyetlerini bilmez, görünüşe göre değerlendirir. Bu nedenle başı açık olan kadınların taciz edilme olasılığı daha yüksektir.

Tesettür ile ilgili ayetlerden birinin meali şöyledir:

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” Ahzâb Suresi 59. Ayeti Meali

Bediüzzaman Said Nursi tesettürün gerekliliğini anlatırken şu ifadeleri de kullanır:

“Mesmuatıma göre; merkez-i hükümette çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor.” Lem’alar (Risale-i Nur)

* Cennete gidecekler için evlilik sadece bu dünyada değildir. Madem Cennet var. Eşler sonsuza kadar hayat arkadaşı olmalıdırlar. Öyle ise eşler bu dünyada birbirlerini küstürmemelidirler. Öyle ise erkekler de kadınlar da eşlerine karşı görevlerini yapmalıdırlar. Kadınlar erkeklerin pis bakışlarına maruz kalmamak için tesettüre girmelidirler. 

“Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur.” Lem’alar (Risale-i Nur)

* Kadınların mahrem yerlerini göstererek giyinmesi ailedeki ve toplumdaki samimi muhabbeti, sadakati, hürmeti, emniyeti kırar, aldatmalar artar ve toplumun ahlak seviyesi düşer.

Tesettür emrine tam olarak uymayan kadınların çoğunluğu yabancı erkekleri kocalarından daha güzel olarak görürler ve bu erkeklere mahrem yerlerini göstermiş olurlar. Erkeklerin de büyük çoğunluğu karısından daha güzel kadınların olduğunu düşünür. Kadınların avret yerlerini yabancı erkeklere göstermesi sebebiyle o kadınların kocaları olan erkekler de karısı gibi başka kadınların mahrem yerleri açık bir şekilde dolaştığını görür. Bu durum ise ailedeki samimi muhabbeti kırar ve fena hislerin uyanmasına sebep olabilir.

İslamiyet’in kadına verdiği haklardan bazılarını görmek için bu yazının yazarının başka bir sitede yazdığı bir yazı okunabilir. Yazının linki için: Şeriatta Kadın Hakları 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...