Bediüzzaman Said Nursi’nin Üniversite Projesi

Son yüzyıllarda Kur’ân’ın dünyaya ait meselelerini hayata geçirmede başarısız olan İslam dünyası, fen ve teknolojiye gerekli önemi vermemiş ve Batı dünyasının bu alanlardaki çalışma ve gayretleri sonucunda “Orta Çağ’ın fen ilimleri öğreticisi” olan İslam dünyasının yerini bu alanda Batı medeniyeti almıştır.

İslam dünyasının Kur’ân’ın gösterdiği yol üzerinde olması gerektiğinin farkında olan Bediüzzaman Said Nursi,  dini ilimlerin yanında fen ilimlerinin de öğrenilmesi gerektiğini eserlerinde belirtmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu ve dünya çapında ün kazanmış matematikçi, gök bilimci olan Ali Kuşcu’nun eğitim programını düzenleyenlerden biri olduğu Sahn-ı Seman medreselerinde sadece dini ilimler değil, aynı zamanda fen ilimleri de okutulmuştur. Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra projesi de bu noktada Sahn-ı Seman medreseleri ile benzer bir içerik taşımaktadır.

Bediüzzaman’ın nitelikli eğitim veren bir nitelikli üniversite fikri olan Medresetüzzehra cehalet ve hurafeler ile savaşacak, farklı milletlerden olan müslüman öğrencilere kapı açacaktı. Cehalet sorununun giderilmesi toplumdaki yoksulluğun ve ihtilafların büyük bir oranda azalmasına vesile olacaktı. Bu üniversitede çeşitli fakülteler bulunacak ve öğrenciler hem kendi bölümlerinde uzmanlaşacak hem de uzman olduğu alana yakın bilim dalları ile de ilgili olacaklardı. Seviye olarak resmî olan yüksekokullara denk olacak, sınavlar resmî okulların sınav usullerine göre ve devletin denetiminde yapılacak fakat Medresetüzzehra resmî bir devlet okulu olmayacaktı. Maddi kaynaklar ise vakıf ve bağışlardan oluşacaktı.

Bu büyük projenin gerçekleşmesi için hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde maddi destek sağlansa da proje gerçekleşmedi ve Medresetüzzehra kurulmadı. Ancak Bediüzzaman’ın cehalet karşısında bir sed olan eseri Risale-i Nur, Medresetüzzehra’nın hedeflerini manevî yönü ile gerçekleştirmiştir. Bediüzzaman insanlık için çok önemli bir hizmet olan üniversite projesinin maddi yönünün de gerçekleşmesini talebelerinden istemiştir. Barış ve huzur arayan dünya, Medresetüzzehra’yı aramaktadır.

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...