Bütün Peygamberler Ortadoğudan ve Arabistandan Mı Çıkmıştır?

Bütün peygamberler Ortadoğudan ve Arap Yarımadasından çıkmamıştır. Başka bölgelere gönderilen peygamberler de vardır. Kur’an-ı Kerim her bir ümmete peygamber geldiğini bildirmiştir. Bu konu hakkındaki iki ayet meali şöyledir:

“Hiçbir ümmet yoktur ki, onda bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” (Fâtır, 35:24)

“Her milletin bir Resûlü vardır ve Resûlleri geldiği vakit aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulmedilmez.” (Yunus, 10/47)

Hadis-i şeriflerde 124 bin peygamber geldiği belirtilmiştir. Kur’an’da adı geçen 25 peygamber vardır.

En büyük alimlerden biri olan İmam Rabbani Hindistan’a bir çok peygamberin geldiğinden bahsetmiştir.

Peygamberlerin çoğunun Ortadoğu ve Arap Yarımadası’na gönderilmesinin sebebi:

Tarih biliminin de söylediği gibi insanlar Mezopotamya, Anadolu, Ortadoğu, Arap yarımadası civarında yaşam sürmüşlerdir. Peygamberlerin görevi tebliğdir ve peygamberler insanların yaşadığı yerlere gönderilirler. Amerika, Avustralya kıtaları ise 15. yüzyılda keşfedilmiştir. İnsanların çoğalması ile göçler yaşanmış ve bazı insanlar Asya’nın Ortadoğu’ya göre uzak olan bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu uzak bölgelere peygamberlerin gelmediğine dair bilgi yoktur. Aksine bu uzak yerlerdeki kavimlere peygamberler gelmiştir. Çünkü “Hiçbir ümmet yoktur ki, onda bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” (Fâtır, 35:24) ayeti mevcuttur.

Uzak Doğu’ya, Avrupa’ya, Amerika’ya, Avustralya’ya hiç peygamber gelmediğine dair bir bilgi yoktur.

Amerika ve Avustralya kıtalarında yaşayan yerlilerin, Kızılderililer, Mayalar, Aborjinler…, bu kıtalara ne zaman gittiği konusunda kesin bir tarihi bilgi yoktur. Bu insanlara geçmişte peygamber gelmediğine dair bilgi de yoktur. Bildiğimiz kesin bilgi şudur: Her bir millete, kavme peygamber gelmiştir. Ancak kavimlere gelen peygamberlerin getirdiği İslam dini bazı kavimlerde kısa sürede unutulmuş olabilir. 

Şu yazılar da okunabilir:

Neden Peygamberlere İhtiyaç Vardır? Neden İslam Tek Doğru Dindir?

İslam Dininden Haberi Olmayanların Ahiretteki Durumları Ne Olacak?

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...