Kategori: Bilim

Evrim Teorisi Nedir? Evrim’i Eleştiren Bilim Adamları

Evrim teorisi canlıların cansız maddelerden tesadüfen oluşarak silsile halinde meydana geldiğine inanılan bir görüştür, düşüncedir. “Teori” kelimesinin sözlük açıklamasına bakıldığında teorinin kesin bilgi olmadığı, yanlışlanabilir, eleştirilebilir olduğu anlaşılır. Bu nedenle evrim teorisinin mutlak, kesin...

Din-Bilim İlişkisi Nasıldır?

Din-bilim ilişkisi nasıldır? Bilim, Allah’ın yarattığı eserleri deney, gözlem metotlarıyla inceler. Bilimsel gelişmeler kainatın çok daha büyük olduğunu göstermiştir ve bu sonuçlar Allah’ın kudretinin büyüklüğünü daha iyi anlamamız açısından önemlidir.  Kur’an, kainatın mânâsını, sırlarını...

Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları

Müslüman ilim adamlarının yaptığı bilimsel çalışmalar günümüz bilim dünyasını etkilemiştir. Detaylı bilgiler İstanbul Gülhane Parkı’nda bulunan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde mevcuttur.

İslam Dünyasında Rasathaneler

Türkçe’de “gözlem evi” olarak adlandırılan rasathane, astronomi tarihinde teşkilatlanmış olarak ilk defa Müslümanlar tarafından ortaya konmuştur. Dünya tarihinde eski Babil, Mısır, İskenderiye, Roma ve Rodos’taki çalışmalar, İslam dünyasındaki rasathane tarifine girmemektedirler. Onlar birer muvakkithane...

Kur’an ve Bilim Işığında İnsan Embriyosu

Kur’an ayetlerindeki bazı bilgiler 20.yüzyıldaki bilimsel gelişmeler sonucunda anlaşılabilmiştir. Kur’an ayetlerindeki bilgileri tasdikleyen laboratuvar çalışmaları, bilimsel çalışmalar sonucunda insanın doğumu ile ilgili detaylı bilgiler de elde edilmiştir. Bu yazıda ise sadece “insan embriyosu” konusu işlenecektir.