Kategori: Bilim

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söyleyen Müslüman İlim ve Bilim Adamları

İslam dünyasında bilimin pek çok dalında çalışmalar yapılmıştır. Bir çok Müslüman alimin Orta Çağ’da Ay ve Güneş tutulmasını kurulan rasathanelerde rasat etmeleri; astronomi alanında yapılan ölçüm ve hesaplamaların günümüzde yapılan ölçüm ve hesaplamalara yakın...

Termodinamiğin İkinci Kanunu Nedir?

Termodinamiğin ikinci kanununa göre, kainattaki ısı kaynakları etraflarına sürekli ısı yayarlar. Güneş, soğuk olan çevresine ısı yayar. Ancak uzaydaki ısı toplanarak Güneş’e geri dönmez. Sıcak bir çay soğur. Yani sıcaklık sıcaktan soğuğa doğru akar....

Kambriyen Patlaması: Canlıların Geçmişi

“Yaşı 4,5 milyar yıl civarında hesaplanan gezegenimizin, ilk 3,5 milyar yılında hayvan hayatından yoksun olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık ilk 4 milyar yıla ait gözle görülür bir fosil kayıt bulunmadığı için, bu zaman zarfında yeterince...

Fosiller Analizi

“‘Geçiş fosili’ veya ‘ara fosil’ dendiğinde anlaşılması gereken şudur: Bulacağımız fosilin bazı karakterleri daha geride kaldığı iddia edilen eski ataya; bazı karakterlerinin de yeni evrimleştiği iddia edilen ve jeolojik yaş olarak daha genç olan...

Modern Kimyanın Kurucusu: Cabir Bin Hayyân

İslam aleminde Sûfi, Avrupa’da Al-Geber ismiyle bilinen Cabir Bin Hayyân, 8.Yüzyılda yaşadı. O zamanlarda meşhur olan simyanın bir fen ilmi olmadığını ispat etti ve analize, matematiğe dayalı olan kimyâ ilmini kurdu. Kristalleşme, damıtma, kalsinasyon,...

Sibernetik Robot Biliminde Çalışmalar Yapan İlk Kişi El Cezerî

12. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen El Cezerî, Cizre’de dünyaya gelmiştir. Robotik ile ilgili bilinen en eski kayıt ona aittir. Eseri Kitabul Hiyel yüzyıllar boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Kitabında resmini çizdiği robotlar...