Kategori: Yaratılış

Tek Tanrı İnancı – Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Kanıtları

Kainattaki varlıkların özellikleri, yapıları, sistemleri, hareketleri, düzenleri sonsuz hayat, sonsuz ilim, sonsuz kudret sahibi bir ilahın varlığını gerektirir. Dolayısıyla zerreler ilme, kudrete sahip olmadıkları için yoku var edemezler. Var olanı değiştiremezler. Var olana hakim...

Allah’ın Varlığı Hakkında – Ağaçlar, Allah’ı Nasıl Anlatır?

Allah vardır ve birdir. Allah’ın İsimleri varlıklarda tecelli eder. Bu yazıda Allah’ın İsimlerinin bir kısmının ağaçlar üzerindeki tecellilerinden bahsedilmektedir. “Halık” yoktan var eden manasındadır. Ağaçlar bir tohumdan meydana geliyor. Tohum hayatsız, bilinçsiz, şuursuz, kudretsiz...

Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir

Allah kainattaki her şeyi yaratan, tüm mahlukları yaşatan ve tüm mahlukları gözetendir. Kainat kitabı Allah’ın varlığının ispatıdır. Göklere baktığımızda görürüz ki; içinde yaşadığımız gezegenden çok daha büyük kütlelere sahip olan gök cisimleri intizamlı bir...

Kainattaki Yardımlaşma Kanunu Allah’ın Varlığına Kanıttır

Allah’ın varlığına bir kanıt da kainattaki yardımlaşma kanunudur. Bulutlar canlılara merhamet ettiği için mi yardımını ulaştırıp yağmur yağdırır? Hayvanlar insanlara şefkat ettiği için mi onlara et, süt, bal hediyelerini sunar? Güneş canlıları sevdiği için...

Bir Şeyin Tesadüfen Olma Olasılığı Neden Yoktur?

Bir şeyin tesadüfen olma olasılığı, ihtimali yoktur. Hayat, irade, ilim sıfatlarına sahip olmayan maddeler hiçbir şeyi var edemez. Yazının var olabilmesi için  kâtibe ihtiyaç vardır. Kâtibin hayat sahibi olması gerekir ki yazıyı yazabilsin, ilim sahibi...