Kategori: Yaratılış

Zamanın Akışı Allah’ın Ezeliyetine Delildir

Kainatta bir değişim, bir tazelenme söz konusu. Güneşli bir günde, akan bir nehirde damlaların Güneşin ışığı ile parladığı görülür. Nehir aktığı için o damlalar aynı yerde sürekli durmaz, akar giderler. O damlaların gitmesi ile...

Çok Sayıda Varlığın Hızlıca, Kolayca Var Olması Allah’ı İspatlar

Farklı farklı, çeşit çeşit varlıkların hızlıca, kolayca varlık sahasına çıkması Allah’ın varlığını ispatlar. Bahar mevsiminde binlerce çeşit ve farklı bitkilerin kolaylıkla, karıştırılmadan, intizamlı, hatasız bir şekilde yaratılması ve idare edilmesi ile yeryüzü canlanır. Bu...

Varlıklardaki Sanat ve Estetik Allah’ın Varlığının Kanıtlarındandır

Varlıkların sanatlı ve estetik olması Allah’ın varlığını kanıtlar. Yaratmaktan âciz olan şuursuz, kudretsiz varlıklar bu kainattaki sanatlı işleri yapamazlar. İkiz, üçüz gördüğümüzde şaşırırız. Peki milyarlarca farklı insan suretleri, hayvan suretleri, bitki suretlerine ne demeli?...