Kategori: Kader

Başına Gelecekleri Bilmeyen İblis ve Kader

Allah’tan başka kimse Allah’ın izni olmadan geleceği bilemez. İblis de geleceği ve dolayısıyla kafir olacağını bilmiyordu. İblis Allah’a çokça ibadet etmişti. Birinci kat gökte adı “Âbid”, ikinci kat gökte adı “Zâhid”, üçüncü kat gökte...

Kader ve Evrendeki Yasalar

Kaderin tanımı yapılıyor ve evrendeki yasalar açıklanıyor. Kader Allah’ın geçmiş, şu an ve gelecekteki tüm olayları, durumları ezeli ilmi ile bilmesi ve her şeyi Levh-i Mahfuz isimli kader defterinde yazmış olmasıdır. Kainatın yaratılışı, insanın...

“Kader Mahkumu” Sözü Neden Yanlıştır?

Eğer insan eli kolu bağlı bir şekilde kaderin mahkumu olsa idi, o zaman Allah’ın insana iyiliği emretmeyi, kötülüğü yasaklamayı emretmesinin, itaat edene mükafat, isyan edene ise ceza vereceğini buyurmasının bir mânâsı olmazdı. O zaman...

Kader (Alın Yazısı) Değişir Mi?

Kader, Allah’ın ilminin bir unvanıdır. Allah’ın ilminde bir artma veya eksilme olamaz. Dolayısıyla kaderin değişmesi mümkün değildir. İki ayrı kader defteri vardır. Biri “Levh-i Mahfuz” dur. Diğeri ise “Levh-i Mahv-ı İsbat” tır. Birinci kader defteri...

Kader (Alın Yazısı) nedir? Kaza nedir?

Kader (Alın Yazısı) : Allah’ın kainatta meydana gelen, şu an meydana gelmekte olan ve meydana gelecek olan her şeyi, bütün vasıflarıyla, bütün halleriyle ezelî ilmi ile bilmesi ve onu yaratmadan önce, her şeyi ile,...

Ezeliyet, Ezeli Olmak Nedir? Ebediyet, Ebedi Olmak Nedir?

Ezelde geçmiş, şu an ve gelecek yoktur. Ezelde, bütün zamanlar görülür ve bilinir. Allah ezelîdir. Sonradan var olmuş değildir. Allah’ın yarattıkları ise sonradan var olmuştur. Bir geçmişleri vardır. Dolayısıyla Allah’tan başka hiçbir varlık ezelî...