Kategori: Muhtelif

Deizm ve Deist Nedir? Deizm Neden Mantıksızdır?

Deizm ve deist kavramlarının ne demek olduğu açıklanıyor. Deizm, bir Yaratıcı’nın varlığını kabul eden ancak Yaratıcı’nın dünyaya karışmadığını iddia edip dinleri kabul etmeyen bir düşüncedir. Deist ise bu düşünceye inanan kişiye denir. Deizmdeki Çelişki...

Başına Gelecekleri Bilmeyen İblis ve Kader

Allah’tan başka kimse Allah’ın izni olmadan geleceği bilemez. İblis de geleceği ve dolayısıyla kafir olacağını bilmiyordu. İblis Allah’a çokça ibadet etmişti. Birinci kat gökte adı “Âbid”, ikinci kat gökte adı “Zâhid”, üçüncü kat gökte...

Aydın İnsan Kimdir?

“Aydın insan kimdir” sorusu mantıksal delillerle cevap buluyor.  1. BÖLÜM: Aydınlık ve Karanlık Kavramları Aydınlık karanlığın zıttıdır. Karanlık mevcut olan nesneleri kapatır, örter. Var olanı saklar. Aydınlık ise var olanı gösterir. Demek ki; aydın...

Ölüm Neden Var? Hayat Neden Var? Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir

Ölümün ve hayatın neden var olduğu açıklanıyor. Ölüm bir hayat gerçeğidir. İnsan yok olmak için yaratılmamıştır. Yavruları, âciz mahlukları koruyan, onlara rızıklar veren Allah merhametlidir. Kainatı ölçülü bir şekilde yaratan, bir serçeye kartal kanadı vermeyen,...

Ego Neden Var?

Ego, yani benlik, insanın egosunu, benliğini kainatın sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın sıfat ve isimlerini anlaması için verilmiştir. İnsan kendi benliğini düşünür. “Benim bir evim var. Bu evi ben düzenliyorum. Demek ki; bu kainatı...