Kategori: Muhtelif

Müslümanlar Neden Geri Kaldı?

Müslümanlar Neden Geri Kaldı? sorusuna çok uzun cevap verilebilir. Özetle belli yönlerine cevap verecek olursak: 1) Kur’an ve Sünnet’in ilme verdiği öneme rağmen son asırlarda ilimden uzaklaşmaya başlamak…  Müslümanların “Allah’a tevekkül etme” hakikatini yanlış anlamaya...

Bazı namaz kılan, oruç tutan, hacca giden Müslümanların ahlaki yönleri çok kötü olabiliyor. “Ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim onlarınkinden temiz” demek doğru mudur?

Bir kafirin bütün sıfatları her zaman kafirce olmadığı gibi bir müslümanın da bütün sıfatları her zaman müslümanca olmuyor. İnsan günah işleyen bir varlıktır. Elbette bir müslümana günah işlemesi yakışmaz. Namaz kılan, hacca giden insanlar...