Kategori: Kur’an

İslamda Kadının Şahitliği ve İzahı

İslamda kadının şahitliği hakkında bir ayet meali şöyledir: “Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, şahitlerden kendilerine güvendiğiniz bir erkek ve biri unuttuğunda diğerinin ona hatırlatması için iki kadın yeter.”(Bakara 2/282) Kadının...

Hz.Muhammmed (Sav) Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır

İslam’da iki temel kaynak vardır: Kur’an ve sünnet. Kur’an derin anlamlar içeren bir deryadır. Kur’an’ı bize en iyi bir şekilde açıklayacak olan da hiç şüphesiz Hz.Muhammed’dir (Sav). Bütün İslam alimleri Kur’an’ı açıklamada Hz. Peygamber’in...

İslam Dininin Temel Kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnettir

Kur’an-ı Kerim ve sünnet (hadis-i şerifler) İslam dininin iki temel kaynağıdır. Sünnetin (hadis-i şeriflerin) gerekliliğini açıklayan yazıyı okumak için: Neden Hadislere İhtiyaç Vardır? Bu yazıda Kur’an-ı Kerim’in insan sözü olmadığı kısaca açıklanmaktadır. Hz.Muhammed’in (Sav)...

Kur’an ve Bilim Işığında İnsan Embriyosu

Kur’an ayetlerindeki bazı bilgiler 20.yüzyıldaki bilimsel gelişmeler sonucunda anlaşılabilmiştir. Kur’an ayetlerindeki bilgileri tasdikleyen laboratuvar çalışmaları, bilimsel çalışmalar sonucunda insanın doğumu ile ilgili detaylı bilgiler de elde edilmiştir. Bu yazıda ise sadece “insan embriyosu” konusu işlenecektir. 

Neden Kur’an’da, Teknoloji Harikalarından Açıkça Bahsedilmiyor?

Birinci Cevap: “Çünkü: Medeniyet-i beşeriye harikalarının hakları, bahs-i Kur’anî’de o kadar olabilir.” * Kur’an’ı Kerîm kainatın yaratıcısı ve sahibi olan Allah’ın varlığını, birliğini, sıfatlarını anlatır. Peygamberliğin gerekliliğini, ahiret hayatını ispat eder ve varlıkların ve...

Kur’an’da Kainat Nasıl Anlatılıyor?

Kur’ân, kainattan bahsederek Allah’ın sıfatlarını ve isimlerini bildiriyor. Mesela “Güneş de bir delildir onlara, akar gider (yörüngesinde)…” (36/38) ayeti Allah’ın intizamlı bir şekilde Güneş’i hareket ettirdiğini anlatıyor. Güneş başıboş değildir. Allah her şeyi intizamlı bir şekilde yaratmıştır....