Kategori: Peygamberlik ve Din

Gerçek ve Doğru Din Hangisi? Neden İslam Gerçek ve Doğru Dindir?

Gerçek ve doğru dinin hangisi olduğu, İslam’ın tek doğru din olduğu mantıksal deliller ile ispatlanıyor. Ayrıntılı bilgiler Risale-i Nur’da mevcuttur. 1. Peygamberlik ve Dinin Gerekliliği Kainattaki varlıklar vazifelerini kusursuzca yerine getirirler. Bilinçsiz, şuursuz Güneş...

Din Neden Vardır? Din Gerekli Midir? Hangi Din Doğrudur?

Din Neden Var? Din gerekli mi? Hangi din doğru? Gibi sorular mantıksal delillerle cevaplanıyor. Şuursuz canlılara ilham edip onlara görevlerini öğreten Allah, elbette şuur sahibi, irade sahibi insana da bu dünya hayatındaki vazifelerini peygamberler vasıtasıyla...

Hz.Muhammmed (Sav) Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır

İslam’da iki temel kaynak vardır: Kur’an ve sünnet. Kur’an derin anlamlar içeren bir deryadır. Kur’an’ı bize en iyi bir şekilde açıklayacak olan da hiç şüphesiz Hz.Muhammed’dir (Sav). Bütün İslam alimleri Kur’an’ı açıklamada Hz. Peygamber’in...

İslam Dininin Temel Kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnettir

Kur’an-ı Kerim ve sünnet (hadis-i şerifler) İslam dininin iki temel kaynağıdır. Sünnetin (hadis-i şeriflerin) gerekliliğini açıklayan yazıyı okumak için: Neden Hadislere İhtiyaç Vardır? Bu yazıda Kur’an-ı Kerim’in insan sözü olmadığı kısaca açıklanmaktadır. Hz.Muhammed’in (Sav)...