Kategori: Peygamberlik ve Din

Kur’an ve Bilim Işığında İnsan Embriyosu

Kur’an ayetlerindeki bazı bilgiler 20.yüzyıldaki bilimsel gelişmeler sonucunda anlaşılabilmiştir. Kur’an ayetlerindeki bilgileri tasdikleyen laboratuvar çalışmaları, bilimsel çalışmalar sonucunda insanın doğumu ile ilgili detaylı bilgiler de elde edilmiştir. Bu yazıda ise sadece “insan embriyosu” konusu işlenecektir. 

Neden Peygamberlere İhtiyaç Vardır? Din Gerekli Midir?

Neden peygamberlere ihtiyaç vardır? Din gerekli midir?  soruları Risale-i Nur’dan yararlanarak akli delillerle cevaplanır ve İslam’ın doğruluğu ispatlanır. Kainattaki varlıklar vazifelerini kusursuzca yerine getirmektedirler. Bilinçsiz, şuursuz Güneş ve yıldızlar her an belli bir düzen...