Kategori: Ahiret

Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı Ahirette Görülecek

Dünya hayatında yapılan kötülüklerin karşılığı, cezası, bu dünyada tam olarak görülmüyor. Eğer ahiret hayatı olmaz ise bu durum Allah’ın adaletine aykırı olurdu. Ancak Allah adaletlidir çünkü Allah en zayıf, en aciz varlığa bile nimetler...

Ölümden Sonra Hayat Var Mı? – Merhamet Ahireti Gerektirir

Görüyoruz ki ister küçük ve güçsüz olsun, ister büyük ve güçlü olsun bütün varlıklara kusursuz bir şekilde nimetler veriliyor. Hatta en güçsüz, en akılsız varlıklara, yavrulara daha güzel nimetler veriliyor. Bir arının vasıtasıyla bize bal...

Sonsuz Yaşam Arzusu Yeni Bir Hayatı, Ahireti, İspat Eder

İnsan sonsuz olmak, sonsuza kadar yaşamak ister. İnsanın bu isteği yeni bir hayatı, ahiret hayatını, şöyle ispat eder: Bütün kainatı hikmetli bir şekilde yaratmış olan kainatın sultanı Allah; eksikliklerden münezzehtir ve anlamı olmayan hiçbir...

Ölümden Sonra Yaşam Var Mı? Amellerin Kayıt Altına Alınması

Çiçeklerin plan ve programları, amelleri ve hayatları bir küçük tohumda muhafaza edilmiştir. Hayvanların program ve hayatları da yumurtalarında muhafaza edilmiştir. İnsanların plan ve programları ise bir damla suda muhafaza edilir. İnsanın bütün özellikleri o...

Yaptıklarımızın Karşılığı Vardır – İzzet ve Saltanat Kanıtı

Bu dünyada yaptıklarımızın karşılığı vardır. Yıldızlar koca kütlelerine rağmen son derece intizamla varlıklarını sürdürüyorlar. Kocaman Güneş tam bir teslimiyet ve itaat ile Allah’ın emrini yerine getiriyor. Bulutlar, Allah’ın emri ile beraber toplanıyorlar. Arılar, Allah’ın...

Allah’ın Cömertliği Ahiretin İspatıdır

Allah’ın cömertliği ahiret hayatının varlığını şöyle ispat eder: Kainatı harika varlıklar ile süslendirmek, Ay ve Güneş’i lamba yapmak, çeşit çeşit, lezzetli, faydalı nimetler ile yeryüzünü donatmak, öncesi ve sonrası olmayan sonsuz Allah’ın cömertliğinin sonsuzluğunu...