Kategori: Ahiret

Öbür Dünya Var Mı? – Güzellik ve Ebed Kanıtı

Her yaratılan Allah’ı anlatıyor. Allah’ın sonu gelmeyen güzelliğini ve kemâlatını gösteriyor. Güzellik güzelden, mükemmellik ise kemâlden gelir. Cemâl ve kemâl sahibi Allah, kainatı kemâlini seyrettirmek için yaratmıştır. Ama görüyoruz ki bu dünya hayatı fanidir....

Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir – Ahiretin İspatı

Yaz gidiyor, yerini kış alıyor. Kış gidiyor, yerini bahar alıyor. Ölü toprak, yağmur ile beraber diriliyor. Geçmiş medeniyetler yerini başka medeniyetlere bırakıyor. Gece ve gündüz birbirini takip ediyor ve Dünya her saat başka bir...

Neden Sonsuz Cehennem?

Cehennemin neden sonsuz olduğu açıklanıyor ve kafirliğin sonsuz bir zulüm olduğu gösteriliyor. İnsan akıl ve kalp sahibidir. Eğer insan Allah’ın Kelâm’ını ve Allah’ın gönderdiği elçilerin sözlerini kabul etmez ise Sahibini yalanlamış, Sahibinin verdiği tüm...

Ölümden Sonra Yaşam Var Mı? : Allah’ın Adaleti Ahiretin Kanıtıdır

Ölümden sonra yaşam var mı? Sorusuna Allah’ın adaleti kanıtlanarak ve bu sonsuz adaletin ahiretin varlığını zorunlu kıldığı gösterilerek cevap veriliyor. Kainatta kusursuz bir ölçü ve denge vardır. Bütün varlıklardaki intizam, mahlukların görevlerini tam olarak yapmaları...

Yüce Dost Allah, Sözünden Dönmez

Sözünden dönmek, cehaletin ve âcizliğin göstergesidir. Fermanlarıyla ahiretin var olduğunu kullarına anlatan En Yüce Dost olan Allah; her şeyi intizamla varlık sahasında tutar ve her şeyi hikmetle yapar. Böyle sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret...