Kategori: Tarih

Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları

Müslüman ilim adamlarının yaptığı bilimsel çalışmalar günümüz bilim dünyasını etkilemiştir. Detaylı bilgiler İstanbul Gülhane Parkı’nda bulunan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde mevcuttur.

Osmanlı’da Vakıf Sistemi

“İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i câriye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlât.” Bu hadis-i şerifte belirtilen üç durumdan birisi sadaka-i câriye, yani insanların sürekli faydalanacağı şekilde...

Haçlı Seferi ve Antakya’nın İşgali

XI.yüzyılın son yılları,  Avrupa ve Bizans için oldukça zor geçiyordu. Gerek siyasi, gerek ekonomik bakımdan gerçek bir buhran geçiren Avrupa; sıkıntılarının sona ermesi için yeni yollar aramaktaydı. Aynı yıllarda Türk fetih hareketleri başta Bizans...

İslam’da Mahkeme Önünde Eşitlik Esası

İslam hukukunda din, dil, ırk ayrımı yapılmadan mahkeme önünde eşitlik esası vardır. Dördüncü Halife Hazreti Ali İslam devletinin başkanı olduğu bir zamanda zırhını düşürür. Bir Yahudi o zırhı alır ve kimselere söylemez. Bir gün...

2.Abdülhamid Döneminde Eğitim

2. Abdülhamid döneminde okullarda dini ilimler ile fen ilimleri beraber okutuluyor, Batı müdahalesinin olumsuz etkilerinden korunmak maksadıyla öğrencilere İslam ahlakı anlatılıyordu. 2. Abdülhamid’in eğitim anlayışını anlamak için onun şu sözlerini okumakta fayda vardır: “İslamiyet...