Kategori: Tarih

Urfa’nın Fethi ve İmadeddin Zengi’nin Ermenilere Verdiği Eman

Anadolu’nun İslamlaşması sürecinde, Selçukluların ve Anadolu’daki Türk beyliklerinin işgalci haçlı ordularına verdikleri mücadelenin ayrı bir yeri vardır. Bu mücadele aşağı yukarı iki yüzyıl sürmüş ve uzun müddet İslam dünyasını uğraştırmıştır.

Antakya ve Maarra’da Fransızların Soykırım ve Yamyamlıkları

“Burası vahşi hayvanların kol gezdiği bir çayırlık mı Yoksa benim evim mi, doğduğum yer mi, bilmiyorum” Yukarıdaki mısra, Orta çağ Suriyesi’nin büyük şehirlerinden Maarratu’n-Nûman şehrinde yaşanan barbarlığa atıf yapan ve yine bu şehrin sakinlerinden...

İslam Dünyasında Rasathaneler

Türkçe’de “gözlem evi” olarak adlandırılan rasathane, astronomi tarihinde teşkilatlanmış olarak ilk defa Müslümanlar tarafından ortaya konmuştur. Dünya tarihinde eski Babil, Mısır, İskenderiye, Roma ve Rodos’taki çalışmalar, İslam dünyasındaki rasathane tarifine girmemektedirler. Onlar birer muvakkithane...

Bediüzzaman Said Nursi’nin Üniversite Projesi

Son yüzyıllarda Kur’ân’ın dünyaya ait meselelerini hayata geçirmede başarısız olan İslam dünyası, fen ve teknolojiye gerekli önemi vermemiş ve Batı dünyasının bu alanlardaki çalışma ve gayretleri sonucunda “Orta Çağ’ın fen ilimleri öğreticisi” olan İslam...

Osmanlı Devletinde Hoşgörü Politikası

Çok büyük bir coğrafyada topraklara sahip olan Osmanlı Devleti’nin farklı inançlar, milletler ve kültürlere uyguladığı hoşgörü politikası Osmanlı toplumunda huzur ve barışın etkili olmasına vesile olmuştur. Fatih, Hristiyanlara belli haklar, güvenceler vermiştir. Orta Çağ...