Din-Bilim İlişkisi Nasıldır?

Din-bilim ilişkisi nasıldır?

Bilim, Allah’ın yarattığı eserleri deney, gözlem metotlarıyla inceler. Bilimsel gelişmeler kainatın çok daha büyük olduğunu göstermiştir ve bu sonuçlar Allah’ın kudretinin büyüklüğünü daha iyi anlamamız açısından önemlidir. 

Kur’an, kainatın mânâsını, sırlarını açıklar. Bilim ise kainattaki varlıkların fiziksel, kimyasal, gözlemlenebilir, ölçülebilir özellikleri hakkında bilgiler verir.

Bilim, araştırmayı ve düşünmeyi teşvik eder. Araştırmak ve tefekkür etmek de İslam dininde değerlidir ve hakikatin bulunmasında önemli etkenlerdir.

İbadet vakitlerinin belirlenmesinde bilimden yararlanılır ve böylece bilim insanın yaşamını daha kolaylaştırır.

İslam hukukunda da matematik ilminden yararlanılır. Zekat, ticaret hukuku gibi meseleler matematikten yararlanmadan uygulanamaz.

İslam hukukunda birçok mesele vardır ki alimler fetva vermek için bu meselelerle ilgili konuların uzmanlarına başvururlar. Mesela diş dolgusunun nasıl yapıldığı diş doktorlarına sorulur ve bilimin verdiği bilgilere göre fetva verilir.

Kur’an ayetlerindeki bazı bilgiler 20.yüzyıldaki bilimsel gelişmeler sonucunda anlaşılabilmiştir. Kur’an ayetlerindeki bilgileri tasdikleyen laboratuvar çalışmaları, bilimsel çalışmalar sonucunda insanın doğumu ile ilgili detaylı bilgiler de elde edilmiştir. Bu konu hakkındaki yazıyı okumak için : Kur’an ve Bilim Işığında İnsan Embriyosu

İslam bilime, bilim İslam’a aykırı değildir. Müslüman bilim adamlarının Ortaçağ’da yaptığı bilimsel çalışmalar günümüz dünyasında bilimin bu seviyeye gelmesine vesile olmuştur. Bu konudaki videoyu izlemek için:

Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları

Bunlar da hoşunuza gidebilir...