Din-Bilim İlişkisi Nasıldır?

Din-Bilim İlişkisi

Din-bilim ilişkisi nasıldır?

Bilim, Allah’ın yarattığı eserleri deney, gözlem metotlarıyla inceler. Bilimsel gelişmeler kainatın çok daha büyük olduğunu göstermiştir ve bu sonuçlar Allah’ın kudretinin büyüklüğünü daha iyi anlamamız açısından önemlidir.

Kur’an ayetlerindeki bazı bilgiler 20.yüzyıldaki bilimsel gelişmeler sonucunda anlaşılabilmiştir. Kur’an ayetlerindeki bilgileri tasdikleyen laboratuvar çalışmaları, bilimsel çalışmalar sonucunda insanın doğumu ile ilgili detaylı bilgiler de elde edilmiştir. Bu konu hakkındaki yazıyı okumak için : Kur’an ve Bilim Işığında İnsan Embriyosu

Kainatta iki türlü şeriat mevcuttur. Birincisi kainatın sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın koyduğu kainat (tabiat) kanunlarıdır. Gezegenlerin belli bir yörüngede hareket etmeleri, Güneş’in doğuş ve batışı, yağmurun yağması, deprem, sel gibi felaketlerin olması, canlılara rızıkların verilmesi, canlıların doğup büyümeleri, yaşlanmaları ve ölmeleri birinci kısımdaki şeriat kanunlarına örnektirler.

İkinci kısım şeriat ise zerreleri ve yıldızları idare eden, zamanı, mekanı, maddeyi ve ruhu yaratan, kainatın sahibi olan Allah’ın peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirdiği doğru yoldur. Bu kısım şeriat “din” sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Kur’an, kainatın mânâsını, sırlarını açıklar. Bilim ise kainattaki varlıkların fiziksel, kimyasal özellikleri hakkında bilgiler verir. Yazıyı okumak için: “Kur’an’da Kainat Nasıl Anlatılır?”

İslam bilime, bilim İslam’a aykırı değildir. Müslüman bilim adamlarının Ortaçağ’da yaptığı bilimsel çalışmalar günümüz dünyasında bilimin bu seviyeye gelmesine vesile olmuştur. Bu konudaki videoyu izlemek için:

Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları