Din Evrensel Midir? Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?

Din evrensel midir? Sorusuna cevap veriliyor ve dinin niçin evrensel bir gerçeklik olduğu anlatılıyor. Evrensellik tüm insanlığa, tüm zamanlara hitap etmek ile gerçekleşir. Kainat bir mekandır. Mekanın ve zamanın bir Yaratıcısı vardır. 

“Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz; sahipsiz olmaz. Bir harf katipsiz olmaz, biliyorsun.. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket (kainat) hâkimsiz olur?” Bediüzzaman Said Nursi (Sözler)

Allah zerrelerden yıldızlara tüm kainatın (mekanın) ve zamanın yaratıcısıdır. Güneş’i, yıldızları, bitkileri, denizleri, dağları, hayvanları başıboş bırakmayan, her şeyi ölçü ile yaratan Allah’ın insanı başıboş bırakması mümkün değildir. Bu kainat kitabının anlamlarını öğretecek öğretmenler, rehberler, üstadlar gerekir. O rehberler ise kesin doğru bilgi almalıdır. O kesin doğru bilgi vahiydir. Vahiy mutlak doğru bilgidir. Vahiy karanlığı aydınlatır. Allah, kullarına gerçeği, hakikati vahiy vasıtası ile gösterir. İnsanlık peygamberliğe muhtaçtır.

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor!” Kıyame Suresi 36. Ayeti Meali

En âciz, en zayıf varlıklara bile nimetler ihsan eden Allah insanı başıboş bırakmaz. Demek ki; tek doğru din vardır. O da İslamdır. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed (Sav) ve onlar gibi 124.000 peygamber İslam dininin peygamberleridir. Hakikat tektir, değişmez. İslam Allah’ın bir olduğunu söyler. Günümüzdeki Hristiyanlık ve Yahudilik’te ise Allah’a ortak koşulmaktadır. Allah’a ortak koşmak, bir insanın Allah’ın oğlu olduğuna inanmak şirktir. Şirk ise nihayetsiz bir zulümdür. İslam şirki reddeder. Demek ki; günümüzdeki Hristiyanlık ve Yahudilik Hazreti Musa ve Hazreti İsa’nın dininden farklıdır çünkü Hazreti Musa ve Hazreti İsa Allah’ın oğlu olmadığını, Allah’tan başka hiç kimseye tapılamayacağını ispatlamışlardır.

“Yahudiler, ‘Uzeyir Allah’ın oğlu.’ dediler, Hıristiyanlar da ‘Mesih Allah’ın oğlu.’, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!” (Tevbe, 9/30)

Kur’an şirki reddeder. La İlahe İllallah sözü Allah’tan başka ilah olmadığını anlatır. Demek ki; Allah vardır, birdir ve İslam tek mutlak hakikattir.

İslam bütün insanlara ve bütün zamanlara hitap eder. Demek ki; İslam evrenseldir. İslam Arap, Türk, Kürt, İngiliz, Amerikalı, Fransız, Japon, Çinli ve tüm milletlerden, ırklardan insanları ilgilendiren bir hakikattir.

“Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki; kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” Âl-i İmran Suresi 85. Ayet Meali

Bunlar da hoşunuza gidebilir...