Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?

İslam dini güzel ahlaklı olmaya nasıl katkı sağlar? Sorusuna maddeler halinde cevaplar veriliyor.

1. Allah’ın birliğine inanmak güzel ahlakın temelidir. Bize güzel ahlakı öğreten Allah’tır. 

İslam dini zerrelerden yıldızlara tüm kainatın yaratıcısı olan, zamanı, kainatı, maddeyi, ruhu yaratan, sonsuz hayat, sonsuz ilim, sonsuz kudret sahibi olan Allah’ın dinidir. “La ilahe İllAllah” (Allah’tan başka ilah yoktur) hakikatına olan inanç güzel ahlakın temelidir çünkü eğer Allah inkar edilirse veya Allah’a ortak koşulur, Allah’tan başka ilahlar edinilirse o zaman insanı yokluktan varlık sahasına çıkaran, insana her türlü nimetler ihsan eden Allah’a büyük bir iftira atılmış olunur. Allah’a karşı atılan bu iftira güzel ahlak ile bağdaşmaz. Demek ki; güzel ahlaklı olmanın ilk şartı Allah’tan başka ilah olmadığına inanmaktır.

2. Peygamberliğin gerekliliğine ve Hazreti Muhammed’in (Sav) Allah’ın peygamberi olduğuna inanmak güzel ahlakın temelidir. 

İnsan başıboş bir varlık değildir. Güneş’e, gezegenlere, bulutlara, dağlara, denizlere, bitkilere, hayvanlara görevler öğreten Allah’ın insanı başıboş, vazifesiz bırakması mümkün değildir.

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!”  Kıyâme Suresi 36.Ayeti Meali

Zerrelerden yıldızlara kadar tüm kainat hikmetli, sanatlı bir şekilde yaratılmış bir kitap gibidir. Bu kainat kitabının mânâlarını ders verecek muallimler, liderler, rehberler, aydınlatıcı zâtlar ise peygamberlerdir.

Eğer insan peygamberlere inanmaz ise kendisinin vazifesiz olduğuna, Allah’ın insanı vazifesiz bıraktığına inanacaktır veya vazifesini inkar edecektir ve bu inkar Allah’a karşı büyük bir iftiradır.

Hazreti Muhammed’in (Sav) peygamberliğinin delilleri hakkında yazıyı okumak için

3. İslam dini insana hayattaki vazifesini öğretir. Allah sevgisi insanı mahlukatı Allah için sevmeye yöneltir. Allah korkusu insanı adaletsizlik yapmaktan men etmeye en büyük sebeptir. İslam dini namaz, oruç gibi ibadetleri emreder. Bu ibadetleri yapan Müslüman Allah’a şükreder. Bu ibadetleri yapan insan, nefsini terbiye etme yolunda önemli adımlar atmış olur. Nefsini terbiye eden, kötülüklerden sakınmaya çalışır. Kötülüklerden sakınmaya çalışan ise başkalarına çok fazla zarar veremez. 

İnsanların en hayırlısı Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı, ahlâkı en iyi olanıdır.” (Buhârî, Edeb, 39)

“İman yetmiş türdür. En üstünü ‘Lâ ilâhe illâllah’tır en aşağısı da yol üzerinde insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir bölümüdür.” (Ebû Dâvud, Sünnet, 14).

“Allah’a yemin olsun ki, hiç bir kul, kendi nefsi için istediği güzelliği kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz.” (Buhârî, İman, 7; Müslim, İman, 71-72).

“Haklı olduğu halde bile çekişmeyi bırakan kimseye cennetin avlusunda bir köşk verileceğine, yalan söylemekten kaçınan kimseye cennetin ortasında bir köşk takdim edileceğine, ahlâkı güzel olan kimseye de cennetin en güzel yerinde bir köşk sunulacağına ben kefilim.” (Ebû Dâvud, Edeb, 7).

“Müslüman, Müslümanların onun elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir.” (Müslim, İman, 14).

Bunlar da hoşunuza gidebilir...