Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi Nedir?

İslam dininin insan hayatındaki yeri ve önemi kısaca açıklanıyor.

İslam dininin doğruluğunun mantıksal ispatlarını açıklayan yazıyı okumak için http://dostsozu.com/gercek-ve-dogru-din-nedir-hangisidir-dogru-din-hangisi-hangi-din-dogru-neden-islam-gercek-ve-dogru-dindir

Müslüman, hayatın anlamını, neden yaratıldığını, hayattaki vazifesinin ne olduğunu bilir.

İslam dini Allah’tan başka ilah olmadığını söyler. Allah’tan başka ilaha tapmayan Müslüman Allah’a güvenir, Allah’a dayanır, Allah’tan başka kimsenin önünde secde etmez, Allah’ın oğula, kıza ihtiyacı olmadığını, Allah’ın her türlü eksikliklerden münezzeh olduğunu ve Allah’ın hiçbir şeye benzemediğini bilir. Bu sağlam inanç insan ruhunun gıdasıdır. Şirki reddeden Müslüman, Müslümanlığı yönü ile çok değerli bir varlıktır. Müslüman insan Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez ve affedilme umudu ile yaşar. 

“Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’ı zikirle tatmin olur” (Ra’d, 13/28) 

Müslüman namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, haramlardan uzaklaşmaya çalışır. İbadet şükürdür. Müslüman şükür vazifesini ibadetler ile yerine getirir.

Müslüman insan kainattaki her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilir ve Allah’a dua eder. İslam, Müslüman’ın hem ebedi hayatının hem de dünya hayatının mutlu, huzurlu bir şekilde geçmesi içindir. Bunu bilen Müslüman dünyaya büsbütün küsmez ancak gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu bilir. 

“Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz.” Sözler (Risale-i Nur)

Müslüman insan için ölüm yokluk değildir, hiçlik değildir. Şayet Müslüman Allah’ın rızasını kazanarak ölmüş ise ölüm o Müslüman için Allah’a kavuşmadır. 

Müslüman, bu fani, belalarla dolu dünyaya bağlanmaz ve bu dünyadaki belalara Allah için sabreder.

Müslüman güzel ahlaklı olmalıdır çünkü İslam güzel ahlakı emreder.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...