Doğru İnanç Nedir ve Hangisidir?

Doğru inanç nedir ve hangisidir? Sorusunun cevabı bir inancın doğruluğu ispatlanarak bulunabilir. İslam’ın tek doğru din olduğu hakkında Risale-i Nur’da detaylıca ispatlar mevcuttur. İslam’ın doğru din olması şu şekilde kısaca ispatlanır:

Kainatın bir yaratıcısı olmak zorundadır. Çünkü bir iğne, bir saray ustasız, bir kitap kâtipsiz, bir köy muhtarsız olmaz.

Kainatın varlığı şuursuz tabiata ve kör tesadüfe verilemez.

“Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz; sahipsiz olmaz. Bir harf katipsiz olmaz, biliyorsun.. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket ( kainat ) hâkimsiz olur?” Bediüzzaman Said Nursi (Sözler)

Şu kainatta görülen hikmetli işler gösterir ki; sonsuz hikmet sahibi Allah, Hakîm’dir. Şu kainatta görülen ölçü gösterir ki; sonsuz adalet sahibi Allah, Adl’dır. Annenin yavrusuna olan şefkatini yaratan Allah, Rahîmdir. Tüm mahlukata nimetler ihsan eden Allah, Rahmân’dır.

Kainattaki varlıkları başıboş bırakmayan, kainattaki varlıklara vazifelerini bildiren Allah’ın insanı başıboş bırakması mümkün değildir. Kainatın yaratıcısı insanı başıboş bırakmamalıdır aksi halde dünyada görülen çoğu kötü işlerin cezasız kalması Yaratıcı’nın izzetine aykırı olur. Yaratıcı’nın izzetinde eksiklik olması ise mümkün değildir çünkü ilah eksiklikten münezzeh olmalıdır.

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor!” Kıyame Suresi 36. Ayeti Meali

Şu kainatta görülen hikmetli işlerin anlamını bize öğretecek, bize hayatın anlamını, neden burada olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini, nereye gideceğimizi ders verecek öğretmenler, liderler, rehberler olan peygamberlere ihtiyacımız vardır. Peygamberler Allah’tan aldıkları mutlak doğru bilgiyi, vahyi, insanlara iletirler. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed (Sav) ve onlar gibi 124.000 peygamber İslam dininin peygamberleridir. Hakikat tektir, değişmez. İslam Allah’ın bir olduğunu söyler. Günümüzdeki Hristiyanlık ve Yahudilik’te ise Allah’a ortak koşulmaktadır. İslam ise Allah’ın ortağı olamayacağını söyler.

“Yahudiler, ‘Uzeyir Allah’ın oğlu.’ dediler, Hıristiyanlar da ’Mesih Allah’ın oğlu.’, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!” (Tevbe, 9/30)

Demek ki; tek doğru din olmak zorundadır. Putperestlik, Allah’ın ortağı olduğunu iddia eden Hristiyanlık ve Yahudiliğin doğru din olmaları mümkün değildir. Demek ki; Allah’ın birliğini söyleyen ve mantıksal, tarihsel, bilimsel tutarsızlıklar içermeyen, insan fıtratına uygunluğu tasdik edilen İslam dini tek doğru dindir.

“Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki; kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” Âl-i İmran Suresi 85. Ayet Meali

“İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir; göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.” Bediüzzaman Said Nursi (Risale-i Nur)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...