Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söyleyen Müslüman İlim ve Bilim Adamları

İslam dünyasında bilimin pek çok dalında çalışmalar yapılmıştır.

Bir çok Müslüman alimin Orta Çağ’da Ay ve Güneş tutulmasını kurulan rasathanelerde rasat etmeleri; astronomi alanında yapılan ölçüm ve hesaplamaların günümüzde yapılan ölçüm ve hesaplamalara yakın sonuçlar vermesi; Halife el Me’mun döneminde hazırlanan ve doğru sonuçlar gösteren Dünya haritası; Güneş saati, su saati, açı ölçerlerin yapılması ve bunlar gibi pek çok bilimsel faaliyeti göz önünde bulundurduğumuzda görürüz ki; Dünya’nın yuvarlaklığının Orta Çağ’da yaşamış Müslüman ilim adamları tarafından bilinmiş ve söylenmiş olması o dönemde yapılmış binlerce bilimsel başarılardan sadece bir tanesidir.

Orta Çağ’da yaşamış olan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife, Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii, ünlü alimlerden İmam Gazali, Fahreddin Razi, Muhyiddin İbn Arabi, ünlü müfessirlerden Kadı Beydavî, Nesefî, bilim adamlarından Biruni, İdrisi gibi zâtlar eserlerinde Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemişlerdir. Dünya çapında ünlü bilim adamı olan Biruni, Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döndüğünü ispatlamıştır.

İmam Gazali ve Fahreddin Razi’nin bu konu hakkında söylemiş olduğu şu sözlere bakalım:

İmam Gazali: “Felsefenin kabul ettiği prensiplerin bir kısmı İslâm dininin temel esasları ile çelişmez. Meselâ diyorlar: Ay’ın tutulması olayı, arzın güneşle ay arasına girmesiyle ay ışığının görünmemesinden ibarettir. Çünkü ay, ışığını güneşten alır. Arz ise yuvarlaktır ve gök her taraftan onu çevrelemiştir. Matematik hesaplarla ispatlanmış bu çeşit gerçekleri din namına inkâr etmek dine karşı bir cinâyettir. Metotsuz bir tarzda dini savunanların zararları, metotlu bir şekilde dine hücum edenlerin zararından daha fazladır. Darb-ı meselde denildiği gibi: Akıllı düşman, ahmak dosttan daha iyidir.” (Gazzâli, Tehâfutu’l-Felâsife, 80) *

Fahreddin Râzî: “Bazı kimselere göre, yerküresinin yayılmış olarak sergilenmesi, onun küre şeklinde olmamasını gerektirir. Bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü yuvarlak bir cisim büyük olduğu takdirde, bir sergi gibi üzerinde yaşanmaya müsait olur. Nitekim yerin (yuvarlağımsı) direkleri hükmünde olan dağların üzerinde de mükemmel bir şekilde durulabilmekte ve yaşanabilmektedir. Dünyanın konumu bundan daha uygundur.” (Râzî, Mefatihu’l-gayb, 2/104) *

Müslüman ilim adamlarının yaptığı bilimsel çalışmalar ile ilgili bilgi almak isteyenler İstanbul Gülhane Parkı’nda bulunan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi‘ni ziyaret edebilirler.

 

Müslüman İlim Adamlarının Çalışmaları 

* Sorularla İslamiyet

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...