Evrim Teorisi Nedir? Evrim’i Eleştiren Bilim Adamları

Evrim teorisi canlıların cansız maddelerden tesadüfen oluşarak silsile halinde meydana geldiğine inanılan bir görüştür, düşüncedir. “Teori” kelimesinin sözlük açıklamasına bakıldığında teorinin kesin bilgi olmadığı, yanlışlanabilir, eleştirilebilir olduğu anlaşılır. Bu nedenle evrim teorisinin mutlak, kesin doğru olduğunu söyleyenler çelişkili, mantıksız ifade kullanmaktadırlar. Yanlışlanabilir bir düşünceye kesin gözüyle bakılamaz.

Bütün bilim adamları evrim teorisinin kesin doğru olduğunu kabul ediyorlar mı?

Hayır elbette kabul etmiyorlar. Evrime inanmayan birçok bilim adamı mevcuttur. Evrim, Dünyanın Güneş etrafında dönmesi, düz olmadığı, yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti gibi bütün bilim adamlarının kabul ettiği bir gerçek değildir. Bu nedenle evrim teorisine inanmayan bilim adamlarını bilim dışılıkla suçlamak evrime inanmak isteyenlerin hevesleridir.

Evrimi eleştiren bilim adamlarının sözleri:

ABD’li Biyokimya profesörü T.D.Gish bu konu hakkında şu ifadeleri kullanır:

“Hiçbir kimse ne hayatın başlangıcını gözlemiş ve ne de bir balığın kurbağaya veya bir maymunun insana dönüştüğüne şahit olmuştur… Dolayısıyla Evrim, bir hipotez olarak ileriye sürülmüş fakat asla ispatlanamamış bir düşünce tarzıdır.”  (T.D.Gish, Evolution: The Fossils Say No!, 1984, s.16)

Jeolog Davim D’armond, evrimci düşüncenin bilimsel çalışma prensibiyle hareket etmediğini şu sözlerle ifade eder:

“Evrimciler tahminlerini önce evrimin doğruluğunu ve bir hakikat olduğunu kabul ederek onun üzerine bina eder. Böylece bu çalışmanın neticesi sadece başlangıçtaki kabul ettiklerini izah etmeye yöneliktir. Bu ise açık bir şekilde kanuni kaidelerin, prensiplerin ihlalidir. Bu şekildeki hareket kasıtlı bir başlangıç, kusurlu bir temsil ve hatalı bir mantıktır, istekli ve arzulu bir düşüncedir.”

Evrim teorisini ortaya atan Darwin de görüşünün kesin ispatlanabilir olmadığını 22 Mayıs 1863’te yazdığı bir mektubunda şöyle belirtir:

“Aslında şu anda Tabii Seleksiyon (Evrim) teorisindeki iddia genel düşüncelere yaslanmak mecburiyetindedir… Teferruata indiğimiz zaman hiçbir türün dahi evrim neticesinde değiştiğini ispat edemeyiz… Ayrıca, neden bazı türlerin değişip diğerlerinin değişmemiş olduğunu da açıklığa kavuşturamayız.” (Darwin, The Autobiography of Charles Darwin and Selected Letters, s.25)

İngiliz paleontolog Prof. H. F. Osborn da şöyle der:

“Buffon, Lamarck, Darwin, Weissman ve De Vries’in teorileri birbiri ardınca çürümüştür.” (Field, A.N; The Evolution Hoax exposed, 1971.)

Avustralyalı genetikçi Miklos da şu ifadeleri kullanarak teoriyi eleştirir:

“Her tarafımızı kuşatmış bu Evrim Teorisi neyi tahmin ediyor? Rastgele mutasyon, seleksiyon katsayısı gibi bir avuç dolusu varsayım öne sürerek zaman içinde gen frekanslarındaki değişiklikleri inceliyor. Bu büyük (!) Evrim Teorisinin içeriği gerçekten bu mu?” (Miklos, G.L.Emergence of Organizational Complexities During Metazoan Evolution, 1993, s.28)

Fosiller evrimi destekler mi?

Hayır. Aksine, evrimin doğru olmadığını gösterir. Fosiller üzerinde uzman olan Olson şöyle der:

“Fosillere göre birçok bitki ve hayvan grubu herhangi yakın bir soyu olmadan aniden ortaya çıkmıştır.” 

Neanderthal adı verilen canlılar evrime delil midir?

Değildir. Antropolog Dr. Mark Stoneking, mitokondrial DNA sonuçlarının Neanderthal denilen canlıların insanın atası olmadığını gösterdiğini belirtmiştir.

Bulunan iskeletlerin kambur oluşu, D vitamini eksikliğinden kaynaklı kemik hastalığından dolayıdır. İskeletlerde görülen kamburluluk evrimciler tarafından dört ayaklı olan maymunlarla özdeşleştirilmiş ve evrimciler bu kamburluluğa bakarak maymunun insanın atası olduğunu iddia etmişlerdir ki bu iddia bir safsatadır. 

Ivanhoe da şöyle der:

“Neanderthal, eğik iskelet yapısına sahiptir. Bu yapı, kuyruksuz maymunlara akrabalığından dolayı değil; D vitamini noksanlığının sebep olduğu eklem ve kemik hastalığındandır.” (Ivanhoe, F.Neanderthals had rickets, 1970.)

Körelmiş organ var mıdır?

Körelmiş organ yoktur. Vücudumuzdaki her bir bölümün işlevi, görevi vardır. Bazı bilim adamları vücudumuzdaki bazı yapıların hikmetini anlamayıp onların körelmiş olduğuna inanmışlardır. Bunun bilimsel geçerliliği yoktur. Ayrıca, onların körelmiş dediği yapıların işlevlerinin, faydalarının olduğu laboratuvar çalışmaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Kozalaksı beze, timüs bezi, apandisit, bademcikler, kuyruk sokumu kemiği gibi yapıların her birinin hikmetinin, faydalarının olduğu bilim adamları tarafından tespit edilmiştir.

Özetle; evrim teorisi Darwin tarafından ortaya atılmış, kanıtlanmamış bir iddiadır. Bu teoriye inanmayan, bu teoriyi eleştiren birçok bilim adamının olması bu teorinin kesin bir bilimsel bilgi olamadığını göstermektedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...