Ezeliyet, Ezeli Olmak Nedir? Ebediyet, Ebedi Olmak Nedir?

Ezelde geçmiş, şu an ve gelecek yoktur. Ezelde, bütün zamanlar görülür ve bilinir. Allah ezelîdir. Sonradan var olmuş değildir. Allah’ın yarattıkları ise sonradan var olmuştur. Bir geçmişleri vardır. Dolayısıyla Allah’tan başka hiçbir varlık ezelî olamaz.

Ebediyet sonsuzluk demektir. Eğer Allah dilerse yarattığı varlığı ebedi yapabilir. Mesela ahiret hayatı ebedidir, sonsuzdur. Ebedi olmak sonsuz olmak demektir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...