Gerçek Sanat Eseri

1- Gerçek Sanat, kendisini değil, Yüce Dost’u anlatır.

Sanat nedir sorusundan önce başka bir soru sorulmalı. Sen kendini tanıyor musun?  Neden var edildiğini bilmeyen bir insan kendisini tanıyamaz. Sanatçı kendisini tanımalıdır. Kişinin kendisini tanımasının yolu Yaratıcısı olan Dost’u bilmekten geçer. Yunus Emre’nin ilmi bilmekten kastın Hakk’ı bilmek olduğunu anlatan sözleri bu noktayı çok güzel açıklar.

Gazete yazarı Leyla İpekçi şöyle der: “Kendinden bahsetmeye çalışmaz bir minber, kendini anlatmak için yapılmamıştır mihrab. Tevhid mimarisinde tek bir çiçek motifi dahi fark edilmek için çırpınmaz. Gören görür. Görebildiği kadar. Onların ima ettiği her gerçek ayrıntı, aşk ile öğütür bizi. Âşık kendini anlatmaz, sevdiğini anlatır. Ve sevdiğini anlatırken anlattığı kendisidir!”

2- Gerçek bir sanat eseri, insana kulluğun getirdiği özgürlüğü gösterir. 

“Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.” Risale-i Nur

“Her köle, azat edilince sevinir. İlahi! Ben ise, sana kul olduğum için seviniyorum.” Mevlana

“Onu buldun ise her şeyi buldun. Onu kaybettin ise her şeyini kaybettin. Bütün dünya senin olsa dahi o zaman sen kaybetmiş bir insan sayılırsın.” Yunus Emre

Gerçek sanatçı yaratılış sebebini bilir. Hakiki mânâya bakar. Eserlerini bir tefekkür amacı ile gerçekleştirir. Nefse değil, ruha hitap eder. İşte o zaman sanat, ruhun gıdası olabilir.

3- Gerçek bir sanat eseri güzelliği Yaratanın güzelliğini güzel bir şekilde, estetik bir tarz ile gösterir. Estetik-güzellik nefse değil, ruha hitap etmelidir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...