Tasavvuf

Cennetten Fazlasını İsteyen Gönüller

Hz. Ayşe validemiz şöyle demiştir: “Hz.Yusuf’u görünce (Hz. Yusuf Aleyhisselâm’ ın güzelliğinden dolayı) ellerini doğrayan kadınlar, benim efendimi (Hz. Muhammed’i Sav) görseydi o bıçakları kalplerine saplarlardı…”

Peki ya Allah’ın cemâlini görselerdi…

Gerçek Zenginlik Nedir?

Zenginlik ve fakirlik sahip olduğumuz malların değerine göre değerlendirilir. Lüks kıyafetler, villalar, arabalar, yatlar, bol miktarda kazanç zenginliğin göstergesi sayılır. Ancak unutulan çok önemli bir nokta vardır…

Tasavvuf ve Mevlana

Tasavvufun temel kaynağında aşkı görmekteyiz. Tasavvuf ehli insanlar Allah’ı anlamak ve O’na yakın olabilmek için temiz bir kalbe sahip olmuşlardır. Tasavvufta “veli” kavramı vardır. “Veli” terim olarak dost anlamındadır. Tasavvufta ise “Allah dostu”nu ifade eder. Veli kelimesinin çoğul hali “evliya”dır…

Mevlana’yı Anlıyor Muyuz?

Mevlana Celaleddin Rumi son bin yılda gelmiş Şah-ı Nakşıbend, İmam Rabbani gibi ünlü ve saygın İslam alimlerinden biridir. Eserleri ve sözleri günümüzde dünya çapında okunan bu zât, bazılarınca doğru anlaşılamamış ve doğru anlatılamamıştır.  Bunun sebebini açıklamak ise zor değildir…