Hikmeti Merak Edilen Kur’an Ayetlerinin Açıklamaları

Kur’ân, bitmez tükenmez bir hazinedir. Bu hazinenin meallerinin yanında açıklamalarına da bakılınca Allah’ın kelamı daha iyi anlaşılır. Bu bölümde açıklaması, hikmeti merak edilen Kur’ân ayetlerinden bir kısmının mealleri ve tefsirleri (açıklamalar, yorumlar) bulunmaktadır. İslam alimlerinin görüşlerinin ele alındığı Kur’ân Yolu Tefsirine, Elmalılı Tefsirine, Kur’an-ı Mecid Tefsirine yer verilmiştir. Çalışma devam etmektedir.

Bakara Suresi 62.Ayet (Hazreti Muhammed’e (s.a.v) inanıp iyi işler yapanlar kurtulacaktır)

Bakara Suresi 146. Ayet   (Yahudilerin ve Hristiyanların, Resulullah’ı oğullarını tanıdıkları gibi tanımaları ama buna rağmen inkar etmeleri)

Bakara Suresi 174.Ayet (Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler)

Bakara Suresi 178.Ayet (Kısasın farz olması)

Bakara Suresi 179.Ayet (Kısasta hayat vardır)

Bakara Suresi 191.Ayet (Onları nerede yakalarsanız öldürün ayeti)

Bakara Suresi 193.Ayet (Din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın ayeti)

Bakara Suresi 219.Ayet (İçkide ve kumarda bazı yararlar olsa da zararlarının daha çok olması ve onların büyük günah oluşu)

Bakara Suresi 222.Ayet (Kadınların ay hali)

Bakara Suresi 223.Ayet (“Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın.” Diye başlayan ayet)

Bakara Suresi 228.Ayet (Boşanmış kadınların iddeti, bekleme süresi)

Bakara Suresi 253.Ayet (Peygamberlerin bir kısmının bir kısmından üstün olması)

Bakara Suresi 254.Ayet (Allah’ın izni olmadan hiç kimsenin şefaat edemeyeceği)

Bakara Suresi 255.Ayet (Ayet’el Kürsi)

Bakara Suresi 256.Ayet (Dinde zorlama yoktur.)

Bakara Suresi 260.Ayet (Hazreti İbrahim ölülerin diriltilmesi meselesi için Allah’tan bir örnek göstermesini istedi.)

Bakara Suresi 275.Ayet (Faiz yiyenlerin şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkması; alışverişin helal, faizin haram olması)

Bakara Suresi 282.Ayet (Borçlanmanın yazılması; Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun ayeti)

Bakara Suresi 284.Ayet (İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker)

Bakara Suresi 286.Ayet (Allah, kullarını güçlerini aşan fiiller ve davranışlardan sorumlu tutmaz. 284.ayette bahsedilen içimizdekilerden sorguya çekileceğimiz meselesi insan iradesinin dışındaki düşünceleri kapsamaz.)

 

Âl-i İmran Suresi 28.Ayet (Mü’minler inkarcıları dost edinmesin)

Âl-i İmran Suresi 31.Ayet (Peygamber’e ittibâ (uyma) Allah sevgisinin ayrılmaz bir parçası)

Âl-i İmran Suresi 54.Ayet (Allah’ın tuzak kurması)

Âl-i İmran Suresi 59.Ayet (Hazreti İsa’nın yaratılması ile Hazreti Âdem’in yaratılması arasındaki benzerlik ve Hristiyanların iddiasının asılsızlığı)

Âl-i İmran Suresi 64.Ayet (Ehl-i Kitab’ın Müslümanlarla ortak bir söze gelmesi için davet)

Âl-i İmran Suresi 77.Ayet (Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler)

Âl-i İmran Suresi 90.Ayet (İman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir)

Âl-i İmran Suresi 103.Ayet (Allah’ın ipine (Kur’an) sımsıkı sarılmak, parçalanıp bölünmemek)

Âl-i İmran Suresi 104.Ayet (İyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluğun bulunmasının zorunluluğu)

Âl-i İmran Suresi 113. , 114. , 115. Ayetler (Kitap ehli)

Âl-i İmran Suresi 178.Ayet (İnkar edenlere günahları artsın diye mühlet verilmesi)

Âl-i İmran Suresi 199.Ayet (Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’e indirilen Kur’an’a ve ondan önceki peygamberlere indirilen kitaplara iman edenler)

 

Nisa Suresi 3.Ayet (Çok Eşlilik)

Nisa Suresi 11.Ayet (Miras hukuku)

Nisa Suresi 24.Ayet (Cariyelerle beraberlik)

Nisa Suresi 34.Ayet (Erkeklerin kadınlardan hâkimiyet ve yöneticilik bakımından üstün olması ve kadınların dövülmesi meselesi)

Nisa Suresi 59.Ayet (Allah’a, Peygamber’e ve ulu’l emr’e itaat)

Nisa Suresi 65.Ayet (Resulullah’ın verdiği hükme boyun eğmenin gerekliliği)

Nisa Suresi 93.Ayet (Mü’mini kasten öldürmek)

Nisa Suresi 137.Ayet (İman edip sonra inkâr edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkâr edenleri, sonra da inkârlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir.)

Nisa Suresi 140.Ayet (Allah’ın ayetlerinin inkar edildiği, alaya alındığı ortamda durmanın yanlışlığı)

Nisa Suresi 157,158,159.Ayetler (Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmediği, göğe yükseltildiği, Ehl-i Kitab’ın Hazreti İsa’nın Müslümanlığını kabul edeceği)

Maide Suresi 32.Ayet (Haksız yere bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek; bir canı kurtarmanın da bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğu)

Maide Suresi 33.Ayet (Eşkıyalık yapan, yol kesen kişiler ve cezalandırılmaları)

Maide Suresi 38.Ayet (Hırsızın elinin kesilmesi)

Maide Suresi 44.Ayet (Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir sözünün anlamı)

Maide Suresi 45.Ayet (Tevrat’taki bu kısas hükümleri Müslümanlar için de geçerlidir)

Maide Suresi 51.Ayet (Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin ayeti)

Maide Suresi 69.Ayet (Allah’a şirk koşmayan ve son peygambere de iman edenlerin ahirette üzülmeyeceği)

Maide Suresi 82, 83, 84, 85.Ayetler Mealleri (İman edenlere sevgi bakımından en yakın olanlar Hıristiyanlardır. Açıklama için linke tıklayın.)

Maide Suresi 90.Ayet (İçki, kumarın haram olması)

 

En’am Suresi 145.Ayet (Leş,kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilmiş hayvanların haram olması)

En’am Suresi 159.Ayet (Dinlerini parça parça edenler)

 

A’râf Suresi 157.Ayet (Peygamber Efendimiz helal kılma, haram kılma yetkisini Allah’tan almıştır.)

Tevbe Suresi 31.Ayet  ((Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler.)

Yusuf Suresi 100.Ayet (Hazreti Yusuf’a secde edilmesi)

Hicr Suresi 29.Ayet (Allah’ın, ruhundan üflemesinin anlamı)

İsra Suresi 44.Ayet (Her şey Allah’ı tesbih eder sözünün anlamı)

Enbiya Suresi 30.Ayet (Gökle yerin önceden bitişik olması, her canlının sudan yaratılması)

Nur Suresi 3.Ayet (Zina eden kişiyle evlilik)

Nur Suresi 31.Ayet (Başörtüsü ayeti)

Şuara Suresi 224.Ayet (Şairlere haddi aşan azgınların uymasının anlamı)

Neml Suresi 40.Ayet (Hazreti Süleyman’a tahtın gözü kapayıp açmadan getirilmesi)

Kasas Suresi 88.Ayet (Allah’ın zatından başka her şeyin yok olmasının anlamı)

Lokman Suresi 34.Ayet (Beş bilinmeyen)

Secde Suresi 7.Ayet (Allah her şeyi güzel yarattı)

Secde Suresi 9.Ayet (Allah’ın, ruhundan üflemesinin anlamı)

Secde Suresi 13.Ayet (Allah Teâlâ’nın cehennemi hem insanlardan hem de cinlerden bir kısmı ile dolduracağını haber vermesi)

Ahzab Suresi 37.Ayet (Resulullah’ın, Hazreti Zeynep ile evliliği)

Ahzab Suresi 59.Ayet (Bedenleri örtecek elbiseler giyilmesi)

Saffat Suresi 124. ve 125.Ayetler (Yaratıcıların en güzeli sözünün anlamı)

Sâd Suresi 44.Ayet (Hazreti Eyyub’un yemininin bozulmaması için Allah’ın ona verdiği kolaylık)

Sâd Suresi 72.Ayet (Allah’ın, ruhundan üflemesinin anlamı)

Zümer Suresi 44.Ayet (Şefaatin tümüyle Allah’a ait olmasının anlamı)

Mü’min Suresi 46.Ayet (Sabah akşam ona sunulan ateş ifadesi ve kabir azabı)

Câsiye Suresi 18.Ayet (Şeriat ayeti)

Muhammed Suresi 7.Ayet (Allah’a (Allah’ın dinine) yardım etmenin anlamı)

Muhammed Suresi 19.Ayet (Peygamberler günah işlemez. Bu ayette bahsedilen günah bizim işlediğimiz günahlar gibi değildir)

Fetih Suresi 2.Ayet (Peygamberimizin, bağışlandığı bildirilen günahı, fiilen işlediği yahut işleyeceği bir günah olmayıp, beşer olması hasebiyle kendisinde bulunan günah işleme potansiyelidir)

Kâf Suresi 38.Ayet (Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların altı günde yaratılması)

Necm Suresi 39.Ayet (İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur sözünün anlamı)

Kamer Suresi 49.Ayet (Her şeyin bir ölçü ve dengede yaratılması)

Rahman Suresi 17.Ayet (İki doğunun ve iki batının Rabbi ifadesinin anlamı)

Rahman Suresi 26.Ayet (Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır ifadesinin anlamı)

Tegabün Suresi 17.Ayet (Allah’a güzel bir borç vermenin anlamı)

Tahrîm Suresi 12.Ayet (Allah’ın, ruhundan üflemesinin anlamı)

Mülk Suresi 16. ve 17.Ayetler (Gökteki ifadesinden kasıt)

Meâric Suresi 4.Ayet (Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.)

Meâric Suresi 40. ve 41.Ayetler (Doğuların ve Batıların Rabbi ifadesinin anlamı)

Tekvîr Suresi 8. ve 9.Ayetler (Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu)

Tekvîr Suresi 29.Ayet (Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ifadesinin manası)

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...