İnsanın Doğası ve Din

İnsan, tek doğru dine (İslam’a) muhtaçtır. İnsanın doğası ve İslam dini arasındaki bağ açıklanıyor.

İnsan, kainatın sahibi olan Allah’ı tanımaya muhtaçtır.

İnsan akıl sahibidir. Akıl sahibi olan insan, bir hanenin ustasız olamayacağını bilir. Bir hanenin, bir sarayın ustasız olamayacağını bilen insan, kainatın bir yaratıcısı olduğunu kabul etmelidir.

“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ra’d Sûresi 28.Ayeti Meali

İnsan, tek doğru dine (İslam’a) muhtaçtır.

Kainatın yaratıcısı olan Allah’a muhtaç olan insan, başıboş bir varlık olmadığını kabul etmelidir. İnsan, başıboş bir varlık değildir.

“İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” Kıyâme Sûresi 36.Ayeti Meali

İnsanlar fen ilimlerini öğrenmek için okula giderler. Akıl sahibi olan öğrencilerin ellerinde ders kitapları vardır. Ancak ellerindeki ders kitaplarına rağmen öğrenciler öğretmenlere ihtiyaç duyarlar. Peki şimdi soralım: Elde mevcut olan kitaplara rağmen bir fen ilminin, bir sanat dalının bir meselesini öğrenmek için bile öğretmenlere ihtiyaç duyulur iken, şu gördüğümüz karışık, büyük, derin kainat kitabının açıklayıcılarına, öğreticilerine (peygamberlere) ihtiyaç duyulmaz mı?

Peygamberler olmadan yaşamın mânâsı, insanın yaşamdaki vazifesi, insanın nereden geldiği, ne yapacağı, nereye gideceği gibi çok mühim meseleler anlaşılamaz.

Bütün peygamberler İslam dininin peygamberidir. Hz.Adem, Hz.Nuh, Hz.İbrahim, Hz.Musa, Hz.İsa, Hz.Muhammed (Sav) ve diğer bütün peygamberler İslam dininin peygamberidir. Günümüzdeki hristiyanlık ve yahudilik ise Allah’a ortak koşan, insanlar tarafından uydurma bilgiler ilave edilmiş olan inançlardır.

Yunus Emre ilim bilmekten maksadın Allah’ı bilmek olduğunu, Allah’ın birliğine inanmayan bir insanın ne kadar okursa okusun cahil olduğunu dile getirmiştir. Allah’ı tanıyan insan, insanın Allah’ın sanatı olduğunu kabul eder. İnsan başıboş, vazifesiz bir varlık değildir. İnsan, tek doğru din olan İslam’a muhtaçtır. 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...