İnsanın Evrendeki Konumu Nedir?

“İnsanın evrendeki konumu nedir” sorusuna cevap veriliyor.

Allah Güneş’i, yıldızları, bulutları, dağları, denizleri, ırmakları, bitkileri, hayvanları insana hizmetkar yapmıştır. İnsan, Allah’ın yarattığı varlıkları aklı ile düşünür ve Allah’ın kudretini, ilmini tefekkür eder. İnsan, kainattaki varlıkları seyredip Allah’ın kudretinin, şefkatinin büyüklüğünü kabul eder. Allah’ı tanıyan, Allah’a ortak koşmayan insan, insanın da Allah’ın bir sanatı olduğunu bilir.

“Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takvâ mertebesine vâsıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki arzı size döşek, semayı binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki sizlere rızık olmak üzere, yerden meyve ve sâir gıdaları çıkartsın. Öyle ise Allah’a misil ve şerik koşmayınız. Bilirsiniz ki Allah’tan başka ma’bud ve halikınız yoktur.” (Bakara, 2/22)

İnsan kainatın özetidir. İnsan kainatın halifesidir.

“İnsanla kâinat arasında çok benzerlikler var. Birkaçını hatırlayalım:

O da Nur u Muhammedî denilen bir çekirdekten yaratılmış, biz de nutfe denilen bir başka çekirdekten.

O da safha safha büyümüş, biz de.

O,  yıldızlara  bölünmüş, biz  organlara ayrılmışız.

Onda levh-i mahfuz var, bizde hafıza.

Onda taşlar topraklara sarılmış, bizde etler kemiklere.

Onda da akarsular var, bizde de (kan var).

Hülasa,  kâinatı yaratan kim ise, bizi yaratan da O.” Prof. Dr. Alaaddin Başar

“Evet, nasıl ki insanın anâsırları kâinatın unsurlarından; ve kemikleri taş ve kayalarından; ve saçları nebat ve eşcârından; ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve mâdenî sularından haber veriyorlar, delâlet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de, insanın rûhu âlem-i ervahtan; ve hâfızaları Levh-i Mahfûzdan; ve kuvve-i hayaliyeleti âlem-i misâlden; ve hâkezâ herbir cihazı bir âlemden haber veriyorlar. Ve onların vücudlarına katî Şehâdet ederler.” Lem’alar (Risale-i Nur)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...