İslamda Kadının Boşanma Hakkı Var Mıdır?

İslamda kadın boşanma hakkını şu şekillerde kullanabilir:

Birincisi: Koca, karısına boşama yetkisi verebilir. Buna “tevfiz-i talak” denir.

İkincisi: Evlilik sözleşmesi yapılırken kadın boşama hakkının kendisine de tanınması şartını koşabilir.

 

Üçüncüsü: Kadın kocasından boşanmak isterse iddet nafakası ve mehir hakkından vazgeçmek şartı ile boşanabilir.

Dördüncüsü: Kadın kocasından ayrılmak istediğini söyleyebilir. Eğer kocası karısının bu isteğini kabul eder ise boşanabilirler.

Beşincisi: Kocanın akıl hastalığı, cinsel iktidarsızlığı, bulaşıcı hastalığı var ise bu gibi durumlarda kadın hâkime başvurabilir ve hâkim de karı kocayı boşar.

İslam’da kadın bu şekillerde kocasından boşanabilir ancak doğrudan boşanamaz. Bunun sebeplerinden birkaçı şöyledir:

Birinci Sebep: İki tarafa da doğrudan boşama hakkı verilse idi aile içerisinde boşanma konusu daha sık olarak meydana gelebilirdi.

İslam’ın boşanma meselesindeki hükmünü eleştirenlere Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki boşanma sayıları ve boşanma oranları tokat gibi bir cevaptır. Huzursuz toplumlarda boşanma oranları daha yüksektir. Ekonomik durumu iyi olan Kuzey Avrupa’da intihar olaylarının çok sık yaşandığı gibi…

İkinci Sebep: Kadın erkeğe göre daha duygusaldır. Kadının fıtratındaki duygusallık sebebiyle kadın sinirlendiğinde bu hissini yanlış yönde kullanabilir. Yani eğer kadına boşama hakkı doğrudan verilse kadın erkeğe göre daha duygusal yapıda olduğundan dolayı boşama mevzusunu daha sık gündeme getirebilir. Bu ise ailedeki huzuru bozar.

Üçüncü Sebep: Allah katında üstün olmak takva ile ilgilidir. Allah’ın kimi insanlara bu fani dünyada verdiği ayrıcalıklar, yetkiler imtihan içindir. Devlet başkanı ülke için kararlar verir, cemaat namazda iken imamdan önce hareket edemez. Erkeğe doğrudan boşama yetkisi verilmesi de böyledir. Erkek bu fani dünyada bu ayrıcalığa sahiptir ancak ahirette o cehennemde, karısı ise cennette olabilir. Demek ki; Allah’ın bazı insanlara verdiği ayrıcalıklar adaletsizlik değildir. Erkeklerin çalışıp ailesini geçindirmek zorunda olması ve kadının ise böyle bir sorumluluğunun olmaması gerçeği vardır. Bu durumda Allah kadınlara ayrıcalık vermiştir. Ancak Allah’ın kimi insanlara verdiği ayrıcalıklar kesinlikle adaletsizlik değildir.

Hiç kuşkusuz Allah adildir. Bir sineğe bir kartal kanadı verilmez. Varlıklara taşıyamayacakları yükler yüklenmez. Dolayısıyla varlıkları adilce idare eden Allah’ın kanunları da adildir.

Kadın hakları ile ilgili diğer yazılar için:

İslam’da Kadın Hakları

Kadınların Miras Hakkı 

Başörtüsü ve Tesettür Neden Gereklidir?

Bunlar da hoşunuza gidebilir...