İslamda Kadınların Miras Hakkı – İslam’da Miras Paylaşımı

İslamda kadınların miras hakkı vardır. İslamiyet’te insanların ihtiyaçları ve sorumluluklarına göre miras paylaşımı yapılır. Kadının tek erkek kardeşi ile mirasçı olduğunda erkek kardeşinin aldığı hissenin yarısı kadar hisse alması adalettir ve bu durumun pek çok sebebi, hikmeti vardır.

Miras payı alan kız kardeş bekar ise ve aldığı miras ile geçinemiyorsa erkek kardeşi ona bakmak zorundadır. 

Erkek kardeş eğer isterse mirastan aldığı kendi payından veya daha fazlasını kız kardeşine verebilir.

Erkek kardeşin kız kardeşten daha çok miras payı almasının sebepleri

1. Evi geçindirmekten sorumlu olan erkektir. Kadının evi geçindirme zorunluluğu yoktur. Kadın nafaka hakkına sahiptir. Evi geçindirme vazifesi erkekte olduğu için erkeğin kız kardeşinden daha fazla miras payı alması doğaldır. Kadın kendi parasını helal dairede istediği gibi harcayabilir ancak erkek karısı ve çocuklarına bakmakla yükümlüdür.

2. Kadın mehir hakkına da sahiptir. Kadın evlenirken erkekten aldığı mal veya menfaate “mehir” denir. Ayrıca kadın evlendiğinde kocasının kendi ailesinden aldığı mirastan da yararlanır. Yani kadın hem kendi ailesinden hem de kocasının ailesinden miras payı alır. Erkek kardeş ise sadece kendi ailesinden miras payı alır. 

“Evet, adalettir. Çünkü, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla bir erkek, bir kadın alır, nafakasını taahhüt eder. Bir kadın ise, bir kocaya gider, nafakasını ona yükler, irsiyetteki noksanını telâfi eder.”

Sözler (Risale-i Nur)

3. İslam’ın miras paylaşımı ile kadın ve erkek kardeşi arasında olabilecek dargınlıklar, rekabet de önlenmiş olur ve kardeşler arasındaki ilişkilerin gevşemesi önlenir.

“Kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himaye görür. Kardeşi ona, hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz.”

Sözler (Risale-i Nur)

4. Aynı şekilde baba ile kız arasındaki ilişkilerin zayıflaması da önlenmiş olur.

“Hem merhamettir. Çünkü, o zaife kız, pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükm-ü Kur’ân’a göre o kız, pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi, ona “benim servetimin yarısını ellerin ve yabanilerin ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk” nazarıyla endişe edip bakmaz. O şefkate, endişe ve hiddet karışmaz.” 

Sözler (Risale-i Nur)

İslam’da Kadın Hakları hakkındaki yazıyı okumak için: 

İslam ve Kadın – İslam’da (Şeriatta) Kadının Hakları Nelerdir?  

Bunlar da hoşunuza gidebilir...