Kader (Alın Yazısı) Değişir Mi?

Kader, Allah’ın ilminin bir unvanıdır. Allah’ın ilminde bir artma veya eksilme olamaz. Dolayısıyla kaderin değişmesi mümkün değildir.

İki ayrı kader defteri vardır. Biri “Levh-i Mahfuz” dur. Diğeri ise “Levh-i Mahv-ı İsbat” tır. Birinci kader defteri asla değişmez. Allah olmuş olacak her şeyi ezelî ilmi ile bildiği için bu kader defterinde değişiklik söz konusu değildir. Kişinin öleceği zaman bellidir.

İkinci kader defteri olan “Levh-i Mahv-ı İsbat”ta ise her şey bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar yerine getirilmez ise bu defterde yazılanlar değişir. Mesela, bu levhada kişinin ameliyat olursa yetmiş sene, ameliyat olmaz ise altmış sene yaşayacağı yazılmıştır. Kişi hangisini yaparsa o şartın neticesi kaza edilir ve diğer yazı silinir.

 Ra’d suresinin 39. ayetine bakalım: “Allah dilediği şeyi mahveder, dilediğini sabit kılar. Kitabın aslı olan Levh-i Mahfuz onun katındadır.”

“Bu ayette belirtilen “Allah’ın dilediği şeyi mahvetmesi” yani, yaratmaması ile yapılan değişiklik, bu levhada olmaktadır. Allah Teâlâ, bu levha ile kullarını tembellikten kurtarmak ve hikmet dünyasında yaşadıkları için onları sebeplere yapışmaya teşvik etmek istemiştir. Bu sayede Allah’ın ezeli takdirinin ne olduğunu bilmeyen kul, daha uzun yaşamak için ameliyat olur, sağlıklı olmak için spor yapar, rızkı için çalışır.” *

Ama birinci kader defteri asla değişmez. Yaptığımız, yapacağımız her şey, her haliyle yazılmıştır.

 

* Feyyaz Yayıncılık

Bunlar da hoşunuza gidebilir...