Kader (Alın Yazısı) nedir? Kaza nedir?

Kader (Alın Yazısı) : Allah’ın kainatta meydana gelen, şu an meydana gelmekte olan ve meydana gelecek olan her şeyi, bütün vasıflarıyla, bütün halleriyle ezelî ilmi ile bilmesi ve onu yaratmadan önce, her şeyi ile, levh-i mahfuz isimli kader levhasında yazmış olmasıdır. Bir insanın ne zaman doğacağı ve ne zaman öleceğinin önceden takdir edilmesi kaderdir.

Kaza: Allah’ın ezelî yazıyı ve takdiri, zaman ve şartları uygun olduğunda yaratmasıdır. İnsanın doğum ve ölümünün yaratılması kazadır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...