Kader ve Evrendeki Yasalar

Kaderin tanımı yapılıyor ve evrendeki yasalar açıklanıyor.

Kader Allah’ın geçmiş, şu an ve gelecekteki tüm olayları, durumları ezeli ilmi ile bilmesi ve her şeyi Levh-i Mahfuz isimli kader defterinde yazmış olmasıdır. Kainatın yaratılışı, insanın doğumu, ölümü, Cennet ve Cehennem hayatı, bir yaprağın sallanışı, bir atom parçasının hareketi kader defterinde yazılıdır. 

Evrendeki kanunlardan biri Allah’ın koyduğu fiziki kanunlardır. Gezegenlerin belli bir yörüngede hareket etmeleri, suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi kuvveti, termodinamik denge, bulutların çarpışması ile yağmurun yağması, insanların yaşlanması ve ölmesi Allah’ın koyduğu tabiat kanunları, yani şeriat kanunlarıdır. Bu kanunlar kendi kendilerine var olamazlar. Bu kanunları yaratan Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir.

“Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki; nihayet derecede muntazam şu memleket Hâkim’siz olur?” (Risale-i Nur)

Hayatı, ilmi, şuuru, kudreti olmayan varlıklar varı yok edemezler, yoku var edemezler. Bulutlar bizi tanımaz, bize merhamet etmez. Ancak o şuursuz bulutlar vasıtasıyla çok güzel yağmur damlaları çıkıyor ve o yağmur damlaları hem toprağı canlandırıyor hem de ihtiyaç sahibi canlılara yardım ediyor. Bir cansız tohumdan kocaman ağaç oluşuyor ve o ağaçtan leziz, farklı, çeşitli, vitaminli meyveler çıkıyor. İşte bu işleri yaratan sonsuz ilim ve sonsuz kudret sahibi bir Yaratıcı olan Allah vardır.

İkinci kısım şeriat kanunları ise Allah’ın cin ve insanlara bildirdiği hakiki dinin, İslam’ın, kanunlarıdır. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed (Sav) Allah’ın peygamberleridir.

Şeriat hükümleri Kur’an, hadis-i şerif ve icmaya dayanır. Allah, kullarının hem dünya hayatında hem de ebedi hayat olan ahiret hayatında rahat etmeleri, mutlu olmaları için şeriat hükümlerini göndermiştir.

Şeriat Allah’ın koyduğu dini ve dünyevi hükümlerin tamamıdır. Yani iman esaslarının yanında insanın güzel ahlak sahibi olması, yalan söylememesi, kul hakkı yememesi gibi meseleler de, ibadetler de, haramlar ve helaller de şeriat kuralları içerisindedir. Mesela bir insan Hz.Peygamber’in (Sav) sünnetinde insanlara selam vermek olduğu için insanlara selam verse şeriata uygun bir şekilde davranmış olur. Yine mesela bir insan hayvanlara eziyet etmek haram olduğu için onlara eziyet etmese yine şeriata uygun hareket etmiş demektir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...