Kısas Nedir? İslamda Kısas Cezası Ve Kısas İle İlgili Ayet

Kısas cezası adam öldüren katilin öldürülmesi, yaralayan kişiye aynı şekilde yaralama cezası verilmesidir. Kısas cezası adalettir. İslamiyet’in tek doğru din olduğunu gösteren, Risale-i Nur’dan yararlanarak yazılan yazıları okumak için:

Neden İslam Tek Doğru Dindir?

Ayrıca şeriatın ne demek olduğunu gösteren yazı için:

Şeriat Nedir? 

Kısas cezası hakkında Kur’an ayeti:

“Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona (dinin kendisine verdiği yetki ile) yardım olunmuştur.” 17/33

Kısas cezası cinayetleri önlemek için çok büyük bir önlemdir. Bu cezanın olması ile toplumda cinayet vakalarının sık sık görülmesi önlenmiş olur. Kısas cezasını uygulamayan ülkelerde cinayet oranlarının ve cinayet sayılarının yüksekliği açıkça görülmektedir.

Kısas cezası masum insanların hayat haklarının korunması içindir. Kısas cezası bireyi, aileyi ve toplumu korur.

“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz.”

Bakara Suresi 179. Ayeti Meali

“Ey iman edenler! Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim, ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azab vardır.”

Bakara Suresi 178. Ayeti Meali

Kısas cezasının uygulanması için gereken şartlar

1. Katil akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmalıdır.

2. Cinayet kasten işlenmelidir. İstemeden, yanlışlıkla yapılan öldürmelerde kısas uygulanmaz.

3. Kişi, öldürülme veya bir uzvun kesilmesi tehdidi sebebiyle, öldürmeye zorlanarak cinayet işlerse Ebu Hanife ve Ebu Muhammed’e göre öldüren kişiye kısas cezası uygulanmaz.

4. Meşru müdafaa durumunda cinayet işlenmiş ise kısas cezası uygulanmaz çünkü maruz kaldığı saldırıyı başka türlü men etme imkanı bulamamış olabilir.

5. Öldürülen kişi katilin çocuk veya torunlarından biri olmamalıdır. Çocuğunu, torununu öldüren katile diyet, ta’zir ve mirastan mahrum olma gibi hükümler uygulanır.

6. Öldürülenin velisi katili affederse kısas cezası uygulanmaz. Velilerin bazısı katili affeder, bazısı da affetmezse kısas cezası uygulanmaz.

7. Cinayet Dar’ül İslam’da işlenmez ise kısas cezası uygulanmaz. Devlet yöneticisine isyan eden isyancıları öldürene kısas uygulanmaz. Darü’l Harpte ikamet eden bir Müslüman öldürülürse katile kısas cezası uygulanmaz.

8. Devlet başkanı cezanın uygulanmasına izin vermelidir. Devlet başkanı cezanın uygulanmasına izin vermezse kısas cezası uygulanmaz.

Bir Müslüman haksız yere İslam devleti tebaasından olan bir ehl-i kitabı (Hristiyan veya Yahudi) öldürse Müslümana kısas uygulanır.

Yaralamalarda da kısas uygulaması vardır. 

“Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.” Maide Suresi 45.Ayeti Meali

Yaralamalarda kısas (Yaralayanı aynı şekilde yaralama cezası)uygulanması için gerekli şartlar

1. Yaralama fiilini yapan insan akıllı, ergenlik çağına ulaşmış olmalıdır.

2. Yaralama kasten yapılmalıdır.

3. Yaralama hür irade ile yapılmalıdır.

4. Yaralanan kişiye kısas isteme hakkı verilmiştir. Eğer yaralanan kişi kısas istemezse kısas cezası uygulanmaz.

5. Eşitlik ve denklik sağlanamazsa kısas uygulanmaz. Yaralayan kişiye daha az veya daha fazlasıyla karşılık vermek adalete aykırıdır. Bu yüzden eşitlik ve denklik sağlanmalıdır. Birinin sağlam organını kesen kişinin sağlam organı kesilir. Felçli ve sakat olan bir organın karşılığında sağlam organa kısas yapılmaz. Bunun için diyet ödenir.

6. Devlet başkanı cezanın uygulanmasına izin vermez ise ceza uygulanmaz.

7. Yaralanan kişi, kendisini yaralaması için yaralayan kişiye izin vermemiş olmalıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...