Neden Sonsuz Cehennem?

Cehennemin neden sonsuz olduğu açıklanıyor ve kafirliğin sonsuz bir zulüm olduğu gösteriliyor.

İnsan akıl ve kalp sahibidir. Eğer insan Allah’ın Kelâm’ını ve Allah’ın gönderdiği elçilerin sözlerini kabul etmez ise Sahibini yalanlamış, Sahibinin verdiği tüm nimetlere karşı nankörlük etmiş, canlı ve cansız varlıklar Allah’a tam bir itaat ile vazifelerini yapıyorlar iken vazifesi en büyük olan insan; vazifesini inkar edip vazifesini yapmayan bir varlık haline gelmiş, aynı zamanda kâinatı anlamsızlığa ve gayesizliğe mahkum etmiş ve Allah’ı tanıyıp O’nun varlığını tasdik eden kainattaki tüm varlıkların kıymetlerini hiçe indirmiş ve onları yalanlamış olur.

Sahibini, Yaratıcısını, ona varlığını vereni, ona Kendisini tanıttırmak ve sevdirmek için bu güzel nimetleri ihsan edeni inkar etmek, yalanlamak, şükür etmeyip nankörlük etmek sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayetin cezası ise sonsuz azaptır.

Allah sonsuz izzet sahibidir. Kainattaki varlıklar O’na teslim olmuşlardır. Mahluklar teslimiyet ile Allah’a itaat ederek vazifelerini yerine getirmektedirler. Vazifesi Allah’ı tanıyıp O’na kulluk etmek olan insan eğer Sahibini tanımaz ve bu vazifesini inkar ederse, sonsuzluk diyarında cezasını görecektir. Çünkü Allah sonsuz izzet sahibidir ve saltanatındaki asileri cezalandırmaktan aciz değildir.

“Hem, hatıra gelmesin ki, kısacık bir ömürde nasıl ebedî bir azaba müstehak olur? Zîrâ küfür, şu mektubât-ı Samedâniye derecesinde ve kıymetinde olan kâinatı mânâsız, gâyesiz bir derekeye düşürdüğü için, bütün kâinata karşı bir tahkir olduğu gibi, bu mevcudâtta cilveleri, nakışları görünen bütün esmâ-i kudsiye-i İlâhiyeyi inkâr ile red ve Cenâb-ı Hakkın hakkâniyet ve sıdkını gösteren gayr-i mütenâhî bütün delillerini tekzib olduğundan, nihayetsiz bir cinâyettir. Nihayetsiz cinâyet ise, nihayetsiz azabı icâb eder.” Onuncu Söz (Risale-i Nur)

“Mâdem, şu fânî, geçici dünya, ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adâlet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır; elbette, Âdil olan o Zât-ı Celîl-i Zülcemâlin ve Hakîm olan o Zât-ı Cemîl-i Zülcelâlin dâimî bir Cehennemi ve ebedî bir Cenneti bulunacaktır.” Onuncu Söz (Risale-i Nur)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...