Kur’an’da Kadınların Dövülmesi İle İlgili Ayet Var Mı?

Kur’an’da kocasına karşı isyan eden, laf dinlemeyen ve aile huzurunu bozan kadınlar hakkında Nisa Suresi 34. ayet mevcuttur. Kadınların dövülmesi bir emir değildir. Hatta sünnet de değildir. İnsanların en hayırlısı Peygamberimiz (Sav) hiçbir zaman zevcelerini dövmemiştir. Hatta erkeklerin sudan bahanelerle eşlerini dövmesi İslam’da yasaklanmıştır.

Bu konu ile ilgili Kur’an’da iki ayet meali şöyledir:

“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler, kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdır. Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara ögüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin; düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır” (Nisa: 4/34-35).

Bu ayette dövülmesine izin verilen kadınlar kocalarına baş kaldırmaları konusunda endişe edilen, laf dinlemeyen, ailedeki huzuru bozan ve kadınlığın güzel fıtratına aykırı bir şekilde davranıp çirkinleşen kadınlardır. Yoksa bir kadının sudan bahanelerle dövülemeyeceği gerçeği hem Kur’an’da hem de hadis-i şeriflerde mevcuttur. Ayetteki “Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın” ifadesinden de anlaşılır ki; kadınlar sudan bahanelerle, haksızca dövülemez.

“… ve hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin…” (Nisa: 4/19) ayeti açık bir şekilde kocaların hanımlarıyla güzel geçinmesi gerektiğini anlatır.

Gaye, kadının canını acıtmak, kadına işkence çektirmek değil, kadının onuru ve gururunu harekete geçirmek ve onu yanlış yoldan döndürmek ve sonuç olarak evlilikteki huzuru muhafaza etmektir. Bu sebeple kadının yüzünü gözünü morartmak, vücudunda iz çıkacak şekilde dövmek, kadının yüzüne vurmak yasaklanmıştır.

Peygamber Efendimiz (Sav) ayette geçen istisnai durum haricinde kadınların dövülmesini yasaklamıştır.

Kadınlara iyi davranılması konusunda bazı hadis-i şerifler:

“Gündüz karısını köle gibi kırbaçlayan birisi akşam onunla aynı yatağa nasıl girecek?” (Buhârî, “Nikâh”, 93; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 60).

“Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” Tirmizî, Radâ` 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; İbni Mâce, Nikâh 50

Muâviye İbni Hayde radıyallahu anh şöyle dedi:

– Yâ Resûlallah! Kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? diye sordum. Şöyle buyurdu:

–”Yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek, onları yataklarında yalnız bırakmak gerekirse, bu işi sadece evde yapmaktır.” Ebû Dâvûd, Radâ` 41. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 3

İslam’da kadına verilen haklar hakkındaki yazı için: İslam’da Kadın Hakları

Bunlar da hoşunuza gidebilir...