Kur’an’ın Temel Amaçları Nelerdir?

Kur’an’ın temel amaçları nelerdir?

Kur’an, zerrelerden yıldızlara tüm kainatın sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın kelamıdır. Kur’an’ın en büyük amacı Allah’ın birliğini ilan, ispat ve izah etmektir. 

“İşte O, Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O’nundur, hüküm O’nundur. Ve ancak O’na döndürüleceksiniz.” Kasas Suresi 70.Ayeti Meali

Kur’an Allah’ın, insanı başıboş bırakmayacağını, peygamberliğin gerekliliğini ispat eder.

Kainattaki varlıklar belli vazifelere sahiptirler. Hayatsız, şuursuz Güneş belli bir yörüngede döner ve ısı ve ışığını ulaştırır. Küçük, âciz arılar bal yapar ve insanlar bu bal nimetinden yararlanırlar. Bitkiler fotosentez yaparak havadaki oksijen oranının artmasına vesile olurlar. Bu canlı ve cansız varlıklar vazifelere sahiptirler. Peki şuur sahibi, irade sahibi olan insan vazifesiz kalabilir mi?

“Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.”16, 68

Allah arıya ilham etmiş ve ona vazifelerini göstermiştir. Elbette Allah insana da bu hayattaki vazifelerini peygamberler vasıtasıyla bildirir. Arıya ilham eden Allah, peygamberlere de vahiy göndermiştir.

“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor!” Kıyame Suresi 36.Ayet Meali

Bu hikmetli kainat sarayında şuur sahibi olan insanın vazifesiz kalması mümkün değildir.

Bir turistik yere gidildiğinde elimizde broşürler vardır. Ancak bu broşürlere rağmen bize o bölgeyi tanıtacak rehberlere ihtiyaç duyarız. Demek ki; kendi aklımız ve elimizde mevcut olan o broşürler bize o bölgeyi tam olarak anlamamızda yardımcı olamaz. Bir küçük, sırlarla dolu turistik bölgenin anlaşılması için bile rehberlere ihtiyaç duyulur iken milyonlarca sırlar içeren şu karmaşık kainat kitabını bize açıklayacak rehberlere (peygamberlere) ihtiyaç duyulmaz mı?

İnsanlar fen ilimlerini öğrenmek için okula giderler. Akıl sahibi olan öğrencilerin ellerinde ders kitapları vardır. Ancak ellerindeki ders kitaplarına rağmen öğrenciler öğretmenlere ihtiyaç duyarlar. Peki şimdi soralım: Elde mevcut olan kitaplara rağmen bir fen ilminin, bir sanat dalının bir meselesini öğrenmek için bile öğretmenlere ihtiyaç duyulur iken, şu gördüğümüz karışık, büyük, derin kainat kitabının açıklayıcılarına, öğreticilerine (peygamberlere) ihtiyaç duyulmaz mı?

Peygamberler olmadan yaşamın mânâsı, insanın yaşamdaki vazifesi, insanın nereden geldiği, ne yapacağı, nereye gideceği gibi çok mühim meseleler anlaşılamaz.

Kur’an ahiretin varlığını ispat eder ve insanlara gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu ders verir.

Görüyoruz ki; kainatta bir ölçü, bir denge vardır. Vücudumuzdaki organlar ölçülü bir şekilde yaratılmıştır. Bir sineğe, bir arıya kartalın kanadı kadar büyük kanat verilmemiş ve onlara taşıyamayacağı yükler yüklenmemiştir. Güçlü varlıklar da, âciz, zayıf varlıklar da rızıklarını alırlar, beslenirler. Yavrular, âciz olmalarına rağmen korunurlar. Allah, kullarını kasıtlı olmadan ve unutarak yaptıkları amellerden dolayı sorumlu tutmaz. Geçmişte yaşayan ve azgınlıkta ileri giden kavimlere gelen felaketler de Allah’ın adaletini gösterir. Demek ki; Allah adalet sahibidir.

Ancak bu dünya fanidir. Allah’ın birliğine iman eden, Allah’a ibadet eden, insanlara iyi davranan kullar sonsuzluk istiyorlar. Onlar, Allah’ın cemâlini görmek, Cennete girmek istiyorlar. Allah’ı tanımayan, peygamberleri inkar eden, insanları öldüren, insanlara zulmeden kullar ise hak edilen cezaları tam olarak görmüyorlar. İşte bu durum, eğer ölümden sonra ahiret hayatı olmaz ise Allah’ın adaleti ile çelişir. Ancak örneklerde de gördük ki; Allah âdildir. Öyle ise Allah’ın adaletinin tam olarak görüleceği bir ahiret hayatı, bir mükafat ve ceza âlemi olmak zorundadır.

Ahiretin mantıksal ispatlarını izah eden yazıları okumak için: Ahiretin Delilleri

Kur’an Hazreti Muhammed’in (Sav) peygamberliğini ispat eder. Hz.Muhammed’in (Sav) Peygamberliğinin Delilleri

Kur’an, meleklerin varlığını ilan, izah ve ispat eder. Meleklerin Varlığının Delilleri

Kur’an, kaderin varlığını izah ve ispat eder. Kadere İmanın Gerekliliği

Kur’an, insanlığı Müslümanlığa, Müslümanları güzel ahlaka davet eder. 

Allah sevgisi insanı mahlukatı Allah için sevmeye yöneltir. Allah korkusu insanı adaletsizlik yapmaktan men etmeye en büyük sebeptir. İslam dini namaz, oruç gibi ibadetleri emreder. Bu ibadetleri yapan Müslüman Allah’a şükreder. Bu ibadetleri yapan insan, nefsini terbiye etme yolunda önemli adımlar atmış olur. Nefsini terbiye eden, kötülüklerden sakınmaya çalışır. Kötülüklerden sakınmaya çalışan ise başkalarına çok fazla zarar veremez. 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...