Lokman Suresi 34.Ayet Meali ve Tefsiri

Diyanet İşleri:

Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır.”

Kur’an Yolu Tefsiri:

Ayette kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin sadece Allah’a ait olduğu, kezâ hiç kimsenin yarın ne elde edeceğini ve nerede öleceğini bilemeyeceği, dolayısıyla bu bilgilerin de sadece Allah’a ait olduğu belirtilmekte; fakat yağmurun yağma zamanı ve rahimdeki bebek hakkında “Bunları da yalnız Allah bilir” gibi bir sınırlama bulunmamakta; sadece yağmuru Allah’ın yağdırdığı, dolayısıyla zamanını da bildiği; kezâ O’nun rahimlerdekini de bildiği ifade edilmektedir. Bu ifadeden kesinlikle bu iki konuda Allah’tan başkasının önceden bilgi sahibi olamayacağı anlamı çıkmaz.

Açıklama:

Rasathanelerdeki âletler yağmurun başlangıcını tespit ediyor. Yani yağmur şehadet âlemi dediğimiz, gördüğümüz âleme geldikten sonra onun yağacağı vakti söylemek gaybı bilmek değildir. Kaldı ki, rasathaneler bunu kesinlikle değil, tahmin suretinde söylerler. Yağmurun yağmasından önce havada rutubet nev’inden bazı işaretleri görülmeye başlar. Bu ise gaybî sayılmamaktadır. Alem-i şehadete girmeyen yağmuru bilmek Cenab-ı Hakkın sonsuz ilim ve iradesine mahsus olduğunu Bediüzzaman şu ifadesiyle dile getirir:
“Fakat daha âlem-i şehadete ayak basmayan ve meşiet-i hassa ve rahmet-i hassadan çıkmayan yağmurun vakt-i nüzulünü (yağma vaktini) bilmek, İlm-i Allâmü’l-Guyub’a (Bütün gaybî şeyleri bilen Cenâb-ı Hakkın ilmine) mahsustur.”

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı, atmosferde meydana gelen şartları tesbît edip tahminde bulunmaktır. Dolayısıyla, bu tesbît gaybda olanı tesbît değil, şehadete çıkmış olanı göstermektir. Bunun bir benzerini asırlardır romatizmalı kişiler de yapmakta, bir gün önceden yağmurun geleceğini hissedebilmektedirler.

 “Rahimlerde olanı bilir” ayeti “Rahimlerde olanın kız mı erkek mi olduğunu ancak Allah bilir” dememektedir. Fakat bazı müfessirler ayetin açıklanmasında bunu da kaydettiklerinden ayetin manası halk arasında “Ana rahmindeki ceninin kız veya erkek olduğunu ancak Allah bilir” şeklinde yerleşmiştir.

Tefsircilerin yaptıkları yorum, sadece erkeklik- dişilik açısından olmayıp “saîd mi şakî mi, tek mi çift mi, sağlam mı hasta mı ve bunlar dışındaki diğer durumları Allah bilir” şeklindedir. Görüldüğü gibi bu hususlar, çocuğun kader programına kadar şümulü olan bir açıklamayı ihtiva etmektedir. Çünkü rahimdeki ceninin kız veya erkek oluşu, onun sadece bir özelliğidir. Hâlbuki onun kader programı milyarlarca ihtimali bünyesinde barındırmaktadır. Röntgen ve ultrasonla, ceninin yüzünün siması bile bilinemezken, ondaki diğer insanlardan farklılık arzeden kabiliyetlerinin bilinmesi elbette mümkün değildir.