Mevlana’yı Anlamak

Mevlana Celaleddin Rumi son bin yılda gelmiş Şah-ı Nakşıbend, İmam Rabbani gibi ünlü ve saygın İslam alimlerinden biridir. Eserleri ve sözleri günümüzde dünya çapında okunan bu zât, bazılarınca doğru anlaşılamamış ve doğru anlatılamamıştır.  Bunun sebebini açıklamak ise zor değildir.

Neden bazıları Mevlana’yı doğru anlayamıyor? Çünkü Mevlana İslam’ın ne demek olduğunu çok  iyi bilir ve İslam’ın bâtınî (gizli mânâ) yönünü anlatır ancak onun eserlerini okuyan günümüz insanlarının yaşadığı çağ İslamiyet’in esaslarına hücum edildiği ve İslam’ın zâhirî (açık mânâ) hükümlerinin bile yeterince bilinmediği ve uygulanmadığı bir çağdır. İslamiyet’in namaz, oruç, zekat gibi zâhirî hükümlerini gereğince yerine getirmeyen, zâhirî ilimleri yeterince bilmeyen insanların Mevlana’nın anlattığı bâtınî ilimleri doğru bir şekilde anlaması nasıl beklenebilir?

Mevlana’nın hayranı olduğu hanımlar sultanı Rabia-tül Adeviyye’nin şu sözlerini okumakta fayda var:  “Eğer Allah’ı sevdiğini iddia ediyorsan O’na itaat edeceksin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder.” Mevlana ehl-i aşktır. Allah aşığıdır ve Sevdiğine itaat eder. Şeriatın kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır. “Ben yaşadıkça Kur’an’ın bendesiyim (kölesiyim). Ben Hz. Muhammed’in (Sav) ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse, ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikâyetçiyim.” diyerek İslamiyet’in dışında bir yolda olmadığını anlatır. Dolayısıyla Mevlana, İslamiyet’in zâhirî hükümlerini kabul etmiş ve bu hükümlere sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.

Ayrıca İmam Rabbani gibi bir müceddid de eserinde Mevlana gibi zâtların temsilcileri olduğu doğru tasavvufun İslamiyet ile çelişmediğini ispat etmiştir.

Ancak Mevlana’yı anlayabilmek için İslamiyet’in zâhirî yönü ile amel etmek yetmez. Mevlana eserlerinde insan-ı kâmil olma yollarını göstermiş ve meselenin bu yönünü de açıklamıştır.

Kısacası Mevlana’yı doğru anlamak için öncelikle iman sahibi olmak ve imanı güçlendirmek gerekir. Bunun yanında İslamiyet’in zâhirî hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır. Çünkü Mevlana insanı ve insanlığı anlatırken aslında İslam’ı anlatmıştır. Ve İslam’ı gereğince yaşamayan bir insan, Mevlana’yı da doğru bir şekilde anlayamamıştır…

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...