Necm Suresi 39.Ayet Meali ve Tefsiri

Diyanet Vakfı:

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”

Elmalılı Tefsiri;

Bir insan başkasının günahından dolayı hesaba çekilmeyeceği gibi, çalışmasının dışında bir şeyle sevap alması da kendi has hakkı değildir. Olursa, başkasının hediyesi, bağışı olur. Gerçi “Herkesin kazandığı iyilik kendilerine, kötülük de kendi aleyhinedir…” (Bakara, 2/286) âyetinden ilk bakışta “insana çalışmasından başkası yoktur” mânâsı anlaşılırsa da, insana gerek dünyada gerek ahirette kazancından başka vehbî olarak (Allah tarafından) verilen nice rahmet ve ilâhî bağışların bulunduğunda da şüphe yoktur. Ayrıca yardımlaşmanın emrolunduğu, dünya ve ahirette de fayda sağladığı bilinmektedir. Ebu’s-Suûd der ki: “Peygamberlerin şefaatı, meleklerin istiğfârı, dirilerin ölüler için dua ve sadakaları gibi insanın kendi amelinden olmamakla beraber faydalı olduğu bilinen karşılıksız işlere gelince, bütün bunların fayda sağlaması, insanın kendi ameli olan imana ve dine bağlılığına dayanır. İman olmayınca hiçbir şeyin faydası olamayacağı için, bunlarda da faydalı olan yine kendi gayret ve amelidir.” Ebu Hayyân tefsirinde şöyle bir rivâyeti nakleder: Horasan valisi Abdullah b. Tâhir, Hüseyin b. Fadl’a “Allah dilediğine kat kat verir.” (Bakara, 2/261) âyeti hakkında soru sormuştu. Hüseyin ona, “Adaletle ancak insana çalıştığı, lütufla ise Allah’ın dilediği kadar vardır.” diye cevap verdi.