Niçin İbadet Ederiz? Neden İbadet Etmeliyiz?

İbadetin niçin edildiği, neden ibadet etmemiz gerektiği kısaca açıklanıyor.

İnsan başka bir insandan iyilik görüp o kişiye teşekkür etmek isterken insanı yoktan var eden, insana tüm nimetleri ihsan eden, insana Cennet’e girme fırsatı veren Allah’a şükredilmez mi?

İnsan bir kaç bin liralık maaş için her gün saatlerce patronun, öğretmenlerin emirlerini yerine getirirken insanı yokluktan varlık sahasına çıkaran, insana nimetler veren, insana Cennet teklif eden Allah’a itaat etmemek, O’nun emirlerini yerine getirmemek, O’na ibadet etmemek nankörlük olmaz mı?

İnsanın gerçek sahibi Allah’tır. İnsanın en önemli vazifesi imandır. İmandan sonraki en büyük vazife ise namazdır.

“İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Hâlık-ı Kâinatı tanımak ve Ona iman edip ibadet etmektir.” Şualar (Risale-i Nur)

“…O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer (ibadet eden), sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu, binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise (ibadet etmeyen), askerliği bırakır. Nizâma tâbi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur, fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hâdiseden titrer bir sûrette gider. Tâ, mahall-i maksûda yetişir. Orada, âsi ve kaçak cezasını görür.”

Üçüncü Söz (Risale-i Nur)

İbadet kalbi ve ruhu rahatlatır. İbadet etmek bir kulluk vazifesidir. 

Sadece Allah rızası için ibadet edilir. Psikolojinin düzelmesi, başkalarının takdirini kazanma gibi sebeplerle ibadet edilmez.  Allah rızası için yapılan ibadet hem çok büyük mükafatları netice verir hem de kişinin günlük hayatına anlam, derinlik ve rahatlık katar. İbadet hem ebedi hayatımız hem de dünyevi hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...