Nisa Suresi 93.Ayet Meali ve Tefsiri

Diyanet Vakfı:

Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”

 Kur’an-ı Mecîd Tefsiri:

Âyet-i celîle Mikyas isimli bir mürtet hakkında nâzil olduğu için, açıkladığı hüküm müminlere şâmil olmayıp sadece kâfirlere mahsustur. Nitekim bir Müslûman`ı kasten öldürmek en büyük günahlardan biriyse de sahibini kâfir etmez. Ancak yaptığı işi helâl görerek öldürmek yahut bir Müslüman`ı imanından dolayı öldürmek, kişiyi kâfir edeceğinden, onun cezası bu âyet-i kerîmenin beyan ettiği vechile cehennemde ebedî kalmaktır, ama bu, büyük günahının cezası değil, kâfirliğinin karşılığıdır. Bir Müslüman`ı kasten öldürme günahının ağır cezalarını açıklayan hadîs-i şerîf ve rivayetler için bakınız: Rûhu’l Furkan: 5/532-543